tisdag 30 juni 2009

Jaktkritik

I senaste numret av Vår Fågelvärld (Sveriges ornitologiska förenings tidskrift) läser jag att några av de personer som ställde upp i EU-valet i mitten av juni gick ut med att jaktfrågor inte skall beslutas i EU utan här i Sverige. Detta ansågs ha varit en fråga som gjorde att Junilistan vid förra valet fick så stor anslutning. Därför förstår jag att några kandidater fiskar i dessa vatten. Man tjänar ju mycket pengar i EU-parlamentet och vem vill inte få 82 000 kr i månaden?
Alltnog dessa kandidater till EU-parlamentet borde fråga sig: Varför skall några frågor över huvudtaget bestämmas i Bryssel i stället för i Sverige? Och varför skall jägarna bestämma över jaktfrågorna i Sverige?
Hoppas att de ovannämnda kandidaterna inte kom in.

Se hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net 

tisdag 23 juni 2009

Jaktkritik

I förra veckan hörde jag på radio att jordbruksministrarna i EU bestämde att djur som slaktas först måste bedövas. EU-parlamentet ville att halal- och koscher slakt skulle vara tillåtet.
Jag är inte religiös och har inget mot att människor tro på någon gud. Men de skall inte på något sätt påverka andra människor eller djur så att de lider eller far illa på något sätt. Många fanatiker bland de religiösa kräver att människor skall leva som de säger till dem att göra med hänvisning till förmenta lagar av en gud.  Inget kan var mer förkastligt. Människor kan i all fall göra något åt förtrycket men våra värnlösa djur kan det inte. Därför är jag tacksam för att jordbruksministrarna förbjöd religiöst trams. Djuren måste skyddas mot allt lidande som de utsätts för.
se hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net

torsdag 18 juni 2009

Jaktkritik

Jag har inte bloggat på ett tag. Men det är inte så många jakthändelser så här mitt i sommaren. Förr i tiden fanns den nu borttagna morkullejakten strax efter midsommar men som sagt den omoraliska jakten under parningstid har för några år sedan tagits bort.
För några veckor sedan kom emellertid regeringen med nya jakttider som Jägareförbundet hade beställt. Riksföreningen Hänsynsfull Jakt skriv till Jordbruksdepartementet för ett par år sedan och begärde ändrade jakttider för en hel del arter men detta förslag kastades tydligen i papperskorgen. Vi hörde aldrig något från departementet. Är det bara Jägareförbundet som kan begära ändrade jakttider eller är det bara regeringen som gynnar Jägareförbundet? Hur är det med demokratien i Sverige?
Alltnog regeringen ökar (så klart!) jakten på grågås och kanadagås för som det heter minska de "stora skador på jordbruksgrödor" som de anses orsaka. Många undersökningar visar att jakt inte hjälper mot problem som orsakas av fåglar. Bönderna måste tänka om och börja odla vårsäd eller kanske odla arealer med grödor som lockar gässen att söka sig dit i stället för sädesåkrarna. Detta har med framgång prövats i Holland.
Dessutom skall vitkindad gås skyddsjagas "för skydd av oskördad gröda" i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län.
Problemet med gås jakt är den alltför stora skadskjutningen. Tidigare undersökningar visade att 60% av äldre sädgäss hade hagel i kroppen. Detta är oacceptabelt!
Vidare skall ungräv få jagas hela året. Eller som det står: "Till skydd för småviltet återinförs en bestämmelse om att årsunge av rödräv får jagas hela jaktåret. En kontinuerlig och konsekvent predatorkontroll ger en lokal positiv effekt på tillgången på övrigt småvilt". Varför skall jägarna bestämma hur en Svenska faunan vara sammansatt?
En positiv sak ändå till slut. Svärtan fridlyses. Men detta hade vi redan föreslagit i det bortkastade förslaget.
Se också: http://hansynsfulljakt.webhop.netonsdag 3 juni 2009

Jaktkritik

Nu åker jag till Finland på en vecka för att titta på björnar och har jag tur så kommer jag också att få se varg och järv. 
Det är synd att den här regeringen bara ser rovdjuren som ett problem och och jägarnas önskemål till mötes. Våra rovdjur är ju en väldig tillgång just för turister vilket finnarna har insett. Många människor på kontinenten vill inget hellre att få uppleva vildmarken. Det är ju känt hur fantastiskt tyskarna tycker att det är att få se en älg. Hur mycket mer skulle de inte uppskatta att få se några av våra stora rovdjur. Sverige ju ju i alla fall tillgängligare att komma till än Finland så bara lättheten att komma hit måste vara en konkurrentfördel. 
Jag är inte emot skyddsjakt på enstaka individer men som ju regeringen gör öppnar upp för licensjakt på varg och anser att både varg- och lodjursstammen skall vara på utrotningens gräns skämmer ut Sverige som nation när det gäller bevarande aspekter och bevarande av biologisk mångfald. 
Hoppas att en ny regering kommer till makten 2010. Då har vi i alla fall chansen att en ny jaktpolitik kommer tillstånd.
Se hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net