lördag 11 februari 2012

Jaktkritik


Sveriges ornitologiska förening har i sitt senaste nummer av sin tidskrift Vår Fågelvärld ett upprop för att samla in pengar för att Cypern ska få större möjligheter att stoppa den illegala jakten på småfåglar. Ca 2 miljoner antas dödas sedan de fångats i nät eller med limstickor. Det som är "det största problemet är att även fåglar som är rödlistade fastnar i näten och på limstickorna" enligt textförfattaren. 
Intiativet är lovvärt men jag anser att man måste sopa rent framför egen dörr först innan man ger sig på utländska avarter. På Cypern äts i alla fall fåglarna upp även om detta anses vara ett problem att retauranger serverar dessa småfåglar. 
I Sverige skjuts ca 250 000 fåglar som bara kastas på sophögen. Så mycket bättre är väl inte det, utan snarare mer oetiskt. Dessutom sker en betydande illegal jakt även i Sverige. Omvittnat är förföljelse av kungsörn och havsörn. Men även andra fåglar skjuts av "misstag" liksom de ugglor som fastnar på limstickor på Cypern. Varför skjutvapen skulle vara bättre, som antyds i texten, förstår jag inte. Varför skulle 20-30% skadskjuna fåglar vara bättre än en död fågel i ett nät? Djurplågeri och en långsam död är väl sämre?
Jag har tillsammans med flera ornitologvänner länge försök få SOF att aggera för att få en förändring av fågeljakten i Sverige.  Förre ordföranden Lars Lindell framkastade i sin sista ledare att helt förbjuda fågeljakten i Sverige. Det var djärvt och framsynt. Jag skulle gärna se att SOF drev detta krav till riksdag och regering. Men för att få upp fågeljakten till debatt så har jag föreslagit att förbjuda den s k viltvården som omfattar kråk- och måsfåglar. I en ledare för några nummer sedan i VF förklarde ordf. Dennis Kraft att fåglarna som omfattas bl a av vilvården borde fridlysas. Men när jag vill att man ska gå ut med detta krav i en debattartikel så händer inget. Ska en förändring ske måste det finnas en opinion. Opinionen kan inte åstadkommas om frågan inte får någon uppmärksamhet. När man endast skriver i VF skriver man för de redan frälsta och inget mer åstadkommes. Att få ett gehör mot denna oetiska jakt där man betraktar djur som skräp borde vara lätt. 
Även Naturskyddsföreningen har detta krav i sin "Jakt- coh fiskepolicy" där det står "En grundläggande förutsättningför människans nyttjande av faunan genom jakt och fiske ska vara att bytet tas tillvara". Varför inte gå samman med Naturskyddsföreningen i en debattartikel om "viltvården"?
Gå in på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.

Inga kommentarer: