fredag 22 november 2013

Jaktkritik


Riksdagsledamöternas arbete består inte bara av att trycka på en knapp då regeringen vill detta utan också, naturligtvis, tillvarata sina väljares intressen.
Till Miljö- och jordbruksutskottet kommer då in motioner angående jakt som för många människor framför allt på landsbygden är en viktig fråga.  I årets motionsflod finns 21 önskemål. Jag skriver "önskenål" då jag någon gäng fått höra att 95% eller fler av motionerna avslås i riksdagen. Enligt den riksdagsman jag kände beror detta på att kan man inte få majoriteten i utskottet att godta motionen är det lönlöst att plädera för saken i riksdagen. Därför krävs det goda kontakter men utskottets ledamöter och det regerande partiet-partierna. 
Ett exempel är den nu föreslagna rovdjurspropositionen. När regeringen har majoritet i en fråga som denna kommer inget att ändra den. Ledamöter i Miljö- och jordbruksutskottet har framfört avvikande åsikter. Helena Leander m fl (MP) och Jens Holm m fl (V) argumenterar förtjänstfullt för en mycket striktare rovdjurspolitik där t ex Helena Leander framför den vetenskapligt helt korrekta åsikten att rovdjurens effektiva populationsstorlek ska vara minst 500 individer. Effektiv populationsstorlek innebär att det ska vara 500 (250 hanar och 250 honor) som ska vara de som ger upphov till näste generation. Eftersom detta antal innebär olika stora stamman för våra rovdjur beroende på deras populationsstruktur så kan inga totala mål sättas upp. För till exempel vargen som antas ha åtta individer förutom alfaparet skulle vargantalet var ca 5 000 individer vilket jag anser helt orealistiskt politiskt sett. Men som jag ser det är det likgiltigt vad som står; regeringen driver igenom sin proposition. 
Övriga motioner handlar oftast om jakt på vildsvin och där till hörande frågor som utbildning av person för trikinbestämning. Ett par motioner vill att de som bor på statlig mark ska ha samma rättigheter till jakt som samerna. Fjälljakten behandlas i två motioner där den ena vill att början av ripjakten förskjuts till den 15 september. Detta förslag har framfört många gånger under åren men aldrig blivit ändrat. Den andra vill inte att jaktavgifterna ska höjas i takt med prisindex då detta skulle försvåra för fattigare (mindre bemedlade) personer att kunna delta i jakten. En annan motion vill underlätta för funktionshindrade personer ska kunna delta i jakt. 
Andra motioner vill ha älgjaktens start på en lördag (nu på måndagar) och en snabbare tillståndsgivning av vapenlicenser, En motionär vill att myndighetsutövningen ska flyttas från Naturvårdsverk och länstyrelser till Jordbruksverket . Ytterligare en motionär vill ha ökad jakt på korp och björn och en vill att 2015 ska bli bli jaktens, viltköttets och viltvårdens år.
Fem ledamöter i MP har skrivit en mycket ambitiös motion om förändringar i alla de delar där djurskyddsspekter har relevans bl a i jaktfrågor. 
Min kommentar är att de motioner som tidigare alltid fanns med där man yrkade på mer jakt av alla de slag har försvunnit. Kanske har de flesta insett att dessa krav tillgodoses av Jägareförbundets förslag som lantbygdsministern alltid tillgodoser.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

   
      

Inga kommentarer: