måndag 2 december 2013

Jaktkritik

Det talas mycket om att vi svenskar äter för mycket kött (naturligtvis inte vi vegetarianer).  Kött ökar risken för mag- och tarmcancer och ger kroppen ett alltför högt proteintillskott. Detta är inte farligt men helt onödigt och slösar på jordens resurser. Kött orsakar genom sin produktion metangas som ger 35 gånger större effekt som växthusgas än koldioxid och då de flesta köttdjur (kor och grisar) äter föda som människor skulle ha kunnat konsumerat men bara ger en tiondel så stort utbyte ger också detta en förlust av våra gemensamma resurser.
I DN för någon dag sedan slogs ett slag för kött från skogen = jagade djur. Det framhölls som ekologiskt och närproducerat. Jag kan hålla med om det närproducerade men att kalla det ekologiskt är oetiskt. Visserligen äter djuren föda som inte skulle ha kunnat konsumerats av människor men de skador som jakten innebär i form av skadskjutningar och stress är lång ifrån det ekologiska tankesättet om djurens välbefinnande.
Dessutom skulle köttkonsumtionen bli endast några kilo per person om vi bara skulle äta kött från jagade djur. Naturligtvis bra med en kraftig minskning men knappast realistiskt.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se, och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.
 

Inga kommentarer: