lördag 21 december 2013

Jaktkritik


Helt nyligen fick jag två olika uppgifter på vår konsumtion av kött. I DN (19/12-13) påstås i ett diagram att vi äter 86 kg kött per år enligt Jordbruksverket medan det i SR:s Ekotets utsändning påstods att vi åt 50-55 kg kött per år. 
Denna stora skillnad kan ju verka märklig. Möjligen kan det vara två orsaker till skillnaden. Jag gissar att den ena siffran tar hänsyn till andra varor än rent kött t ex korv, färdigrätter och/eller om det är importerat eller ej medan den lägre siffran endast ta hänsyn till svenskt helt kött. Alltnog båda utsagorna konstaterade att konsumtionen hade ökat med knappt 1 % om året sedan 1980. Denna ökande konsumtion är ett globalt fenomen. Glädjande nog minskar fattigdomen i världen men samtidigt då människor blir rikare ökar också köttkonsumtionen. På sikt är detta ohållbart.
Våra kor, grisar och höns äter proteinfoder i stora mängder för att de ska växa fort och därmed bli lönsamma. Eftersom endast en tiondel av proteinfodret omvandlas till kött så är detta ett gigantiskt slöseri eftersom mycket av kraftfodret är baserat på sojabönor som människor kan konsumera. Stora arealer är också besådda med korn och majs för grisuppfödning. Dessa arealer skulle kunna användas till att producera spannmål till människor. 
Jag är vegetarian inte bara beroende på detta slöseri med jordens resurser utan också av miljöskäl. Kor och får är idisslare och producerar metangas som är 35 gånger mer farligt än koldioxid för uppvärmning av vår klot.
Nu väntar oss julhelgen med skinka, korv, köttbullar, sill och lax mm och det är svårt att ändra traditioner. Förutom de ovan nämnda skälen till att minska sin köttkonsumtion så finns det rena djurskyddsaspekter på vårt köttätande. Lyssna gärna på de reportage som sändes i Sveriges Radio den 14, 20 och 21 okt och den 19 dec. (sr.se/vetenskap) av Lena Näslund om uppfödning och slakt av husdjuren. Om man ska äta kött är det kRAV-ekologislt uppfödda som gäller. Undvik utländskt och industriellt uppfödda. djur.
Tro bara inte den moderata riksdagskandidaten Karin Vinarve "Utrota vargen så kommer det att finnas kött åt alla i framtiden också". Jakten ger endast några få kilo per person i Sverige och vargarna tar en bråkdel av detta. Dessutom innebär jakten oacceptabelt lidande för de vilda djuren beroende skottskador och stress.  
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik-essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.     

1 kommentar:

Anonym sa...

De två siffrorna kommer från samma undersökning. Den högre siffran avser kg djur som medelsvensken äter, dvs den inkluderar även ben, och annat oätbart. Den lägre siffran avser mängden kött som blir kvar av djuren, när det oätbara tagits bort.