lördag 28 december 2013

Jaktkritik


Som den anonyme läsaren av min blogg påpekade är siffrorna för köttkonsumtion på 84 resp. 50-55 kg tagna ur samma undersökning. Läs gärna Jordbruksverket/köttkonsumtion för det är en intressant läsning. 
Man kan där se att den svenska köttproduktionen minskar och att alltmera kött kommer utifrån framför allt Danmark, Tyskland och andra länder närma oss men också från Sydamerika. Det finns diagram över köttkonsumtionen i olika länder, hur olika djurslags kött fördelar sig mm. 
En detalj som förvånar mig är att för nöt- och griskött försvinner ca hälften från slaktvikt (= vikt med ben och andra bortskurna delar) medan för de två kg viltkött endast försvinner 5 %. Detta är inte rimligt. På en älg borde ben, huvud, tarmar och annat väga minst lika mycket som på de andra djurarterna. Men bortsett från denna egendomlighet så står alltså viltkött för ca 2 % av allt kött som konsumeras i Sverige. 
En liten kuriositet vid viltkött står inom parantes hare och älg men om man skulle sätta de djurarter som lämnar mest kött till konsumtion borde det stå, älg, rådjur,vildsvin.
Igår debatterade Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson med en fiskare om den föreslagna licensjakten på säl. Mikael Karlsson har rätt när han påstår att det är mest sälar som koncentrerar sig på att ta fisk ur fiskegarn som ska skjutas genom den redan godkända skyddsjakten och att fortsatt forskning måste till för att konstruera mer säl-säkra fisknät. Att skjuta några hundra fler sälar som licensjakten skulle åstadkomma leder aldrig till färre skador på fisken för fiskarna. Det måste till en stor decimering för att skydda fisket kanske de 20 000 alltså halva stammen som fiskaren påstod. Detta är ju helt otänkbart men förmodligen skulle en sådan massaker leda till att sälarna skulle sky allt vad människor heter och också på så sätt lämna fiskeredskap ifred. 
Dessutom är säljakt mycket svår och Mikael Karlsson framhöll att endast hälften av de påskjuta sälarna återfinns vilket med stor sannolikhet innebär att många sälar går en kvalfull död till mötes. Licensjakt löser alltså inte fiskarnas problem och ska därför inte komma till stånd. Dessutom skulle licensjakten innebära alltför allvarliga djurskyddsproblem för att kunna accepteras.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.         

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr stöder Svenska Djurskyddsföreningen licensjakt på säl och handel med sälprodukter.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/31/33/fdcbef1b.pdfo

Anonym sa...

Om jag minns rätt så är väl naturskyddsföreningens hållning till jakt rätt hyfsad. De är emot all jakt på djur man inte äter. Inte riktigt lika radikalt som Jaktkritikerna men ett bra steg på vägen och kanske litet mindre kontroversiellt. Finns det något samarbete mellan organisationerna? Naturskyddsföreningen har ju en viss tyngd i debatten så det kunde ju finnas en poäng där.

Medlem i bägge