onsdag 4 december 2013

Jaktkritik

Regeringen kommer att föreslå licensjakt på säl. Tidigare har säljakten skett under beteckningen skyddsjakt. Skillnaden är att skyddsjakten bedrivs i anslutning till fiskeredskap men licensjakten innebär att ett okänt antal sälar får skjutas på andra platser i avsikt att reducera antalet sälar i stort.
Problemet med säljakt är att det är mycket svårt att skjuta sälar då endast huvudet ska träffas. I tillstånden för skyddsjakten finns följande lydelse: "Varje fälld säl skall landas. Skyddsjakten får därför endast bedrivas på sådana platser och på ett sådant sätt att fällda djur kan landas". Tyvärr visade det sig att endast drygt 50% landades. Utan att vet hur tillstånden för licensjakten kommer att utformas är det troligt att många sälar kommer att skadskjutas och vi aldrig kommer att veta hur många sälar som dödats. Vid skyddsjakten blev aldrig de tillåtna kvoterna uppfyllda. Säkert beroende på svårigheten vid jakten men också att sälarnas angrepp på fisken i näten skedde när fiskarna inte var närvarande vid sina nät.
Den kommande licensjakten kommer enligt min bedömning inte att minska skadorna på fiskarnas fångster. För att jakt ska vara effektivt så att en minskning av skador kan bli verkningsfulla måste populationerna minskas radikalt vilket inte kommer att ske. En möjlighet med licensjakten är att sälar som ligger på land och därför är möjliga att skjuta med mindre risk för skottskador kan bli verklighet. Men syftet med jakten att minska skadorna på nät, redskap och fångade fiskar uppnås inte, enligt min mening.  Jag tror att regeringen vill får chansen att utbetala mindre ersättningar med hänvisning till att fiskarna nu kan förebygga skadorna själva. Men lösningen på att bedriva fiske då sälar finns är att fortsätta finna metoder för att skydda sina fångster med sälangrepp. Jag hoppas verkligen att detta arbete fortsätter och ges bra ekonomiska villkor.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i JB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: