söndag 12 januari 2014

Jaktkritik


Flera dagstidningar uppmärksammar en artikel i en av världens mest prestigefulla vetenskapliga tidskrifter, Science, som handlar om de stora rovdjurens betydelsefulla uppgifter i ekosystemet. I en genomgång av flera tidigare publicerade artiklar kan man dra slutsatsen att vargars, lodjurs och björnars påverkan och positiva effekter på hela ekosystemet är mycket större än vad man tidigare trott. Eftersom dessa rovdjur framför allt är predatorer på älgar, rådjur och andra hjortdjur påverkar det i sin tur växtligheten som svarar med ökad lövträdstillväxt som i sin tur på sikt blir invaderade av trädinsekter som i sin tur blir mat till fåglar och och andra djur. Forskarna menar också att den större lövmassan som blir följden av fler rovdjur och färre klövdjur och bidrar till positiva effekter på klimatet.
En del jägare hävdar att de tagit över rovdjurens roll. Jag har faktiskt träffat jägare som hållit med mig om att de rubbat balansen i naturen och det är den slutsats som forskarna också kommit till. Jägarna ersätter alltså inte rovdjuren. 
Denna artikel rör alltså våra stora rovdjur men jag är helt övertygad om att balansen och ekosystemen skulle vara i mycket bättre skick och vara till fördel för alla om även de mindre rovdjuren som rävar slutade jagas. Jag har alltid hävdat att rovdjur ska vara fridlysta och enbart skyddsjakt på enstaka individer som gör allvarlig skada ska få dödas. Jag känner mig styrkt i min övertygelse efter denna vetenskapliga artikel.      

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: