fredag 31 januari 2014

Jaktkritik


I en mycket uppmärksammad artikel i den ventenskapliga tidskriften Science för en tid sedan framhölls att ett större antal rovdjur som påverkade antalet klövdjur som äter gräs och lövträd hade en mycket positiv effekt på biodiversiteten i landskapet.
I DN (30/1-14) polemiserar att antal forskare mot denna slutsats om att ett större antal rovdjur inte skulle kunna påverka diversiteten med fler lövträd och där med fler insekter och fåglar sett ur ett svenskt perspektiv. Forskarna framhåller att det svenska skogsbruket i allt för hög utsträckning inte gynnar lövträd som gallras bort, att nyplaterad skog alltid är barrträd och att de flesta hagmarker (70 %) är planterade med oftast gran. 
Färre älgar, hjortar och rådjur skulle därför inte kunna spela någon som helst roll för den biologiska mångfallden som ett större inslag av lövskog skulle innebära.
Slutsatsen  blir att vi "snarare behöver finnas fler landskapspåverkande växtätare som resurs för människan (!), som bytesdjur på de stora rovdjuren och inte minst föt den kulturella och biologiska mångfalden".
Detta är ju en partsinlaga för jägarna. Jag slår vad om att de flesta av forskarna är jägare. Slutsatsen borde ju vara att skogsbruket måste bli annorlunda. Pappersindustrin står inför stora omställninar nu när det tryckta ordet minskar väsentligt  Klimatförändringar kommer att påverka alla och då skogsbruket har ledtider på 60-80 år så borde ett nytänkade vara nödvändigt. Gran klarar inte stormar specillt bra vilket många skogsägare fått erfara de senaste åren. Här skulle ju forskare och statliga myndigheter kunna göra mer. 
Jag är övertygad om att detta är den väg som måste påbörjas.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan. 

Inga kommentarer: