fredag 24 januari 2014

Jaktkritik

Svar till den anonyme frågaren om samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Jaktkritikerna.
För det första så är Jaktkritikerna inte mot jakt på älg och vildsvin som ger stora mängder kött. Dessa arter måste idag jagas för stt de inte ska ställa till med allvarliga skador på, skog, mark och trafik. (se nedan). Vi anser också att  skyddsjakt måste tillåtas på individer som gör allvarliga skador eller oroar människor.
Det är riktigt att Naturskyddsföreningen anser att jakt ska innebära att djuret äts upp. De anser alltså att "viltvården" inte ska vara möjlig. Vi har exakt samma inställning. För några år sedan skrev jag och den dåvarande ansvarige för dessa frågor en debattartikel som vi hade tänkt att få publicerad i någon större dagstidning. Men när artikeln hade skrivits ihop och vi båda var eniga kom ett förbud från högre håll i Naturskyddsföreningen att ingen artikel skulle publiceras. Jag fick inget besked om varför den drogs in.
När jag ville ta upp denna kontrovers och få klarhet i varför artikeln inte kunde publiceras i Sveriges Natur fick jag nobben. En debatt om detta var inte lämplig att föra i tidskriften. Inget samarbete får förekomma med vår förening och Naturskyddsföreningen trots att vi har samma inställning till "viltvården".
I dag hörde jag på radio att det är 45 500 viltolyckor varje år i landet med en kostnad på 3 miljarder kronor. Hur kostnaden räknats fram framgick inte. Men man kan tro att sjukhusvård, förlorad arbetsförtjänst och bilreparationer ingår.
Mitt förslag för att minska denna olycksstatistik är att låta fler rovdjur leva för en förnuftig reduktion av viltet, älg, rådjur och vildsvin framförallt. Och naturligtvis bättre bilister som måste ha större uppmärksamhet och lägre hastigheter.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikern. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

Inga kommentarer: