söndag 5 januari 2014

Jaktkritik


Nu har jag varit på Husdjursmässan i två dagar för att informera de besökande om vår förening och hur jakten ser ut i Sverige. Utan att överdriva är de flesta okunniga om jakt och de lidande den medför för de vilda djuren.
Jag brukar inleda mitt samtal med de besökande genom att säga: "Vi värnar om de vilda djuren. Varje år dödas 1,2 miljoner djur vid jakten i Sverige och många 100 000 djur skadskjuts och detta innebär stort lidande. Men reducerar vi jakten till jakt på älg och vildsvin minskar jakten med 90 % vilket i sin tur innebär att lidandet för de djur som då inte jagas minskar med 90 %.
Detta resonemang håller alla med om men några menar att skyddsjakt behövs. Och det håller jag med om. Men jag ger mig inte in på den större frågan om hur detta ska ske. Det finns i dag en paragraf i jaktförordningen där en del arter får skyddsjagas på "enskilt initiativ" för att skydda ungar av tamdjur eller annan olägenhet. Denna paragraf är inte kontrollerbar och används alldeles för ofta även när de stipulerade kraven inte föreligger. Denna möjlighet att skyddsjaga på "eget initiativ" måste försvinna
Det finns också skyddsjakt som myndigheter, Naturvårdsverk och länsstyrelser, beviljar kan vara berättigad. Men här tycker jag också att kraven för skyddsjakten inte är tillfredsställande. Jag tycker att art. 16 i EU:s habitatdirektiv ska vara en grund för skyddsjakter. För det första ska "allvarlig skada" på egendom föreligga som på mark, skog, husdjur mm måste klart beskrivas. Dessutom ska "hänsyn till allmän hälsa och säkerhet" klart föreligga då det gäller t ex björnar och vargar men det viktigaste är att "det inte finns någon annan lämplig lösning" som kan tillämpas för att eliminera det skadande djuret. Naturvårdsverket har ju i ett fall (mig veterligt) försökt detta med "junselevargen" men måste kunna tillämpas i många fler fall.  

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.  

1 kommentar:

Carina sa...

Bra skrivet och informerat. En tanke som slog mig var att ejdern som numera är rödlistad får jagas i hela Sverige tror jag. Hur kan det komma sig? Skogsharen som trängs ut alltmer får också jagas. De borde ju vara helt skyddade. Att fåglar får skjutas på enbart för nöjes skull är ju fullständigt obegripligt. Det finns ju ingen heder i jägarnas beteende. Ynkryggar borde vara en bättre benämning på en del av dessa människor.