tisdag 18 februari 2014

Jaktkritik

Jag läser just att fjällens fåglar minskar. Det gäller så gott som alla arter. Arterna som minskar är fler i  Norge än i Sverige (8 av 10 i Norge och 8 av 13 i Sverige). De arter som tillbringar all sin tid i fjällen minskar mer än de andra som flyttar. Varför vet man inte. Ett par av arterna gäller dal- och fjällripa. I den norska studien lyfts jakten på dessa fåglar som en av orsakerna till minskningen. Ripjakten tar inte något överskott utan endast 30% av riporna skulle ha dött av andra orsaker. Jakten är alltså som alltid addetiv; alltså den lägger en börda på popualtionen så att den minskar.
Detta är ju känt sedan länge men det är ju bra att det finns ännu fler bevis för detta.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik . essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida


1 kommentar:

Carina sa...

I ett modernt samhälle borde vara helt förbjudet att skjuta fåglar. Förutom eventuell skyddsjakt. Men då ska goda skäl anges och obligatoriskt med ansökan vid varje tillfälle. Och då menar jag inte ansökan hos kommunen där det ofta finns jäviga tjänstemän utan längre upp i hierarkin. Alla medkännande människor borde bli bättre på att hjälpa de vilda djuren. Men det är inte lätt att kämpa mot de vapenbärande människorna i detta land.