torsdag 5 juni 2014

Jaktkritik

Jag hittade denna länk på Lottas inlägg på Jaktkritikerna. Läs länken.

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/oetisk-pilbagsjakt-borde-motarbetas

Det är glädjande att Naturskyddsföreningen intresserar sig för något av jaktens avarter. När jag för några år sedan ville ha med SNF på en debattartikel om den s k viltvården, som SNF tar avstånd från i sin jaktpolicy, så ville de inte vara med.

Alltnog när pilbågsjakten var på tapeten i slutet av 1990-talet var det Jaktkritikerna som såg till att den aldrig blev verklighet. Vi gick ut med insändare om denna förestående jaktform och jag var själv nere i Växsjö på Naturmorgon och debatterade med dåvarande ordföranden i Bågjägarförbundet Georén och han fick där visa hur effektiv compoundbägen var genom att sjuta igenom en telefonkatalog (om någon minns hur tjock en sådan var). Jag minns inte nu om det var Växsjöområdets katalog eller någon annan. Pilen gick igenom katalogen men detta säger ju inget om att pilen effektivt skulle döda djuret. Georén framhöll att "det är ingen konst att döda ett rådjur på 50 meter men konsten med pilbågsjakt är att komne djuret på 20 meters håll". Och här ligger problemet med pilbågsjakten. Det är svärjer att döda ett djur med pilbåge och därför ska inte pilbågar vara ett vapen som får användas i jakten.
Dessutom framgår ju kalt att pilbågsjakten inte är jakt för att skaffa sig kött utan ska vara en lek. Gamla karlar ska leka indianer.
Vid ett tillfälle fick också JG, GW och Lorenzson (?) visa i "Grabbarna på Fagerhult" visa i TV svårigheten att träffa med pilbåge då en pilbågsskytt skulle träffa ett äpple, som skulle motsvara ett rådjurs hjärta. Bågskytten missade äpplet med flera försök.

Jaktkritikerna framhöll dessa brister i pilbågsjakten vid vårt avståndstagande som vi skickade till Naturvårdsverket som då avslog förslaget att göra pilbågsjakten laglig i Sverige. Varför jag är övertygad om att just vi i Jaktkritikerna gjorde att pilbågsjakten förbjöds är att Naturvårdsverket använde många av våra formuleringar  och argument i sitt avslag. Säker kan man ju aldrig vara men sannolikheten är stor. att jag har rätt.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: