onsdag 27 augusti 2014

Jaktkritik

Jag har varit borta en tid men under tiden har jag sparat några jaktliga notiser som jag kan kommentera.
Det fösta var en notis i DN (den 20/8-14) som upplyser Sverige att vi inte uppfyller den så kallade Århuskonventionen som innebär att det ska gå att överklaga Naturvårdsverkets beslut i jaktfrågor. EU anser att det ska gå att överklaga och uppmanar Sverige att svara varför denna möjlighet inte finns i svensk lag.
Det framgår inte av notisen vem eller vilka som ska kunna överklaga. Då jag på 1980-talet var ordförande i Upplands ornitologiska föreningen hade vi en del jaktfrågor som berörde duvhöks- grågås- råk- och korpjakt och då vi i föreningen överklagade dessa beslut fick vi veta att endast markägare kan överklaga dylika beslut. Men då markägare ofta också är jägare så gick alltid Naturvårdsverkets beslut igenom. Det vore ju mycket bra om enskilda och/eller föreningen skulle kunna få möjlighet att överklaga jaktfrågor. Jag får kanske anledning att återkomma till denna fråga.
Den andra jaktliga frågan var att jag hörde på radion att 274 björnar skulle få dödas i år. Nu hade dessutom flera länsstyrelser beslutat om att åteljakt skulle få ske i samband med björnjakten. Om nu björn ska jagas, vilket jag inte tycker, så är åteljakten en förbättring. Jag har aldrig förstått motståndet mot åteljakt. Ska ett djur dödas så ska det ske med minsta möjliga stress och största möjliga chans till att djuret dör omedelbart utan skarpskjutning. Jag tror att åteljakten minskar risken för att björnen skadas vilket är utmärkt då björnjakt har alltför stor skadskjutningensprocent vid vanlig jakt.
Enligt min mening så anser jag att endast skyddsjakt på individer som skrämmer människor t ex nära byar eller gör allvarlig skada t ex på renar. Varför ska hundratals ofarliga och icke störande björnar skjutas? Endast för att jägarna inte vill ha dem i skogen. Björnar tar ju älgar vilket jägarna anser tillhör deras mänskliga rättighet att få jaga.


Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ” Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.  

Inga kommentarer: