torsdag 24 september 2015

Jaktkritik

I sin fjärde artikel om jakt intervjuvar Thomas Lerner (DN) en kvinna Natasha  Illum Berg som lever som guide och organiserar jakter i Afrika.
Hon försöker på flera sätt försvara jakt. För det första menar hon att jakt endast kan försvaras för att skaffa kött. Hon ställer som alla andra jägare det "ekologiska" köttet från vilda djur mot det som produceras av bland annat svenska bönder. Använder vi mjölkprodukter så måste naturligtvis kossorna dödas såsmåingom och då är det ju rimligt att ta vara på köttet. Om korna har haft det dåligt till sin död får andra uttala sig om. Men det finns kor som är kravmärkta. Likaså grisar och döden för dessa djur är på alla sätt snabbare och desssa djur råkar inte ut för de 100 000-tals skarpskjutningar som jakten innebär. Skulle en gris eller ko inte dö omedelbart i slakteriet som blir det tidningsrubriker men jakten går alltid fri. Varför?
Det andra skälet är att de jaktturer hon organiserar gör att det gynnar det afrikanska djurlivet eftersom det genererar stora pengar som isin tur gör att människor kan leva på andras jakt och dessutom är angelägna att bevara djurlivet i trakten. Jägaren anser att turister på kamera safari också är bra men jaktturerna går i vilda områden som turisterna inte besöker. Jag kan förstå att turister inte besöker dessa områden då djurlivet där är mycket torftigare eftersom jakten tar bort många djur. Blir bufflarna och antiloperna färre blir naturligtvis också rovdjuren färre.
Hon får frågan om hur det känns efter att ha dödat ett djur men den frågan går inte att svara på enligt henne. Dety är iallafall ingen njutning. Så varför jagar hon? Självfallet ger det henne tillfredsställelse. Varför är det så svårt för jägare att erkänna detta? Jägare saknar ju empati för djuren genom avtrubbning som jakt innebär.
En något märklig passus är då hon inte kan förstå hur människor kan döda råttor. De kan ju ha ungar som då svälter ihjäl. Men det förstår jag. Råttor gör allvarliga skador, de gnager sönder det mesta i ett hur och de för ofta med sig sjukdomsalstrande bakterier. Rottorna är verkligen en sanitär olägenhet till skillnad från många anar djur som jägarna tycker om att jaga. Att ungar svälter ihjäl är det vanligaste och mest naturliga sättet att dö på. Det vet jag genom att jag i många år ringmärkt fågelungar. Jag tror också att svält har varit människan mest naturliga död i många årtusenden.
Jag har ännu inte sett någon vettig och etiskt försvarbar ståndpunkt för jakten. Men det finns inte heller.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: