söndag 27 september 2015

Jaktkritik

I veckan som gick redovisades de viltolyckor som inträffat under 2014. De var så många som 47 167 men då inräknas endast rådjur och älg. Av dessa anses 75% vara påkörda rådjur. Dessutom kan naturligtvis smärre påkörning av dessa djur kanske bli oanmälda beroende på en mängd olika orsaker, lättja, rattonykterhet, oförstånd, likgiltighet mm.
Den är tragiskt för både djur och människor som skadas med dessa olyckor. Djuren blir förhoppningsvis uppspårade och avlivade om de inte anses kunna klara sig med den skada som de åsamkats. För de flesta människor klarar sig troligen utan men men en del kan säkert bli handikappade. I artikeln sägs också att få bilister omkommer, färre än 10. Ju säkrare bilarna blir desto mindre är ju sannolikheten att passagerarna eller förarna ska komma till skada. Men kostnaderna är stora och beräknas till mellan 3-4 miljarder per år. Jag antar att i summan inräkas bilreparationet, sjukhusvård,  sjukdagar, polisinsatser mm.
För att minska viltolyckorna måste bilisterna inse att viötoöyckor är vanliga och anpassa hastigheten speciellt vid skymning och gryning men också på hösten då jakt pågår vilket gör älgar och rådjur mer skrämda och benägna att fly. Trafikverket försöker också bygga bort problemet med mer uppsättning av viltstängsel men kompletterar dessa med broar över vägarna för viltet. Jag vet att dår dessa broar förekommer utnyttjas dessa av alla slag av vilda djur. Med en så stor kostnad för samhället för viltolyckorna är det nödvändigt att skynda på dessa åtgärder. Också för djurens skull!
De viltolyckor som räknas är naturligtvis en droppe i havet av alla de andra djur som omkommer och skadas av trafiken. Alla har sett grävlingar, rävar, ekorrar, igelkottar och många anar djur framför allt fåglar som kan räknas dö i miljoner. Här kan förhoppningsvis viltstängslerna göra en förändring då även rävar, grävlingar förhoppningsvis väljer broar som går över vägarna men också fåglarna kanske flyger över stängslet och på så sätt får större höjd då de passerar en väg.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.
Inga kommentarer: