lördag 17 oktober 2015

Jaktkritik

I DN står det mycket om jakt . DN är ju en utpräglad borgerlig tidning och de söker tydligen nu att komma in i de högerläger som tydligen lockar alla de andra borgerliga partierna. På annat sätt kan jag inte se de reportage om jakt som nu ofta presenteras. Jakt är för mig ett nöje för de besuttna, som äger mark eller har råd att arrendera eller delta i de jakter som säljs ofta på gods ägda av adelssläkter som ärft dem eller har dem som fideikommiss.
Alltnog i dagen DN skrivs om fasanjakt. Jakten berörs knappast utan reportaget handlar om de som föder upp jakthundar och deras funktion. Fasan- och andakt på gods är en av många helt onödiga jakten som bara ökar de skadeskjutningar som alla vilda djur utsätt för i jakten. På 1980-talet var jag ordförande i Upplands ornitologiska förening och engagerade mig i att frakta bort de duvhökar som fångades på godset Frötuna utanför Uppsala och som ägdes av Oscar Bernatotte. Vissa duvhökar sköts också olagligt men trots påpekande till Naturvårdsverket fick godset alltid ny tillstånd till fångst av duvhökar. Ytterligare ett bevis för den flathet eller troligare jäv som Naturvårdsverket visar mot jägarintressen. Godset födde upp 4 000 fasaner varje år och de flög i flockar framför jägarna som bara behövde lyfta bössan och trycka av. Alltid föll väl någon fasan ,er men förmodligen blev fler skadskjutna.
I en liten notis talas det om att väntan på vapenlicenser tar lång tid. Det verkar som om många längtar efter att få börja döda djur och anser att varje dag som försvinner också drabbar jägarens oavvisliga rätt att få döda ett djur. Förra året sökte  ca 12 000 om vapenlicens. Glädjand nog visar statistik på att det är färre som löser jaktlicens och den senaste 10-årsperioden så har jaktkortslösare minskat med 20 000. (se Jaktdebatt nr 4 2014).

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: