tisdag 6 oktober 2015

Jaktkritik

Idag kom Naturvårdsverket med sin "utredning" om hur många vargar som det behöver finns i Sverige för att en "gynnsam bevarandestatus" ska kunna upprätthållas. De två av mig okända forskare, en amerikans och en svensk, har enligt Naturvårdsverket kommit fram till att det räcker med 300 vargar om det kommer en besläktad varg in i den svenska stammen vart femte år.
Som genetiker är jag ytterst tveksam till det angivna antalet. För det första så kommer det aldrig en obesläktad  varg mer till den svenska stammen vart femte år. För det andra är det ovetenskapligt att ange ett antal då det viktiga är att veta hur många par som avlar en ny generation; det så kallade "den effektiva populationsstorleken". Enligt alla genetiska lagar behövs minst 50 par och då anses det nödvändigt att flödet är obegränsat mellan olika populationer.
Den nu föreslagna antalet är alltså otillräckligt men jag vill påstå att de tjänstemän som finns på Naturvårdsverket är jävlig då många (alla?) är jägare och har sina sympatier för Jägareförbundets inställning. Så få vargar i Sverige som möjligt.
Jag är naturligtvis medveten om de stora meningsskiljaktigheter som finns i vargfrågan men får kan skyddas med elstängsel och jakt är inte någon mänsklig rättighet så vargdödade hundar kan helt kan uteslutas.
Jag har alltid framhävt att ingen äger de vilda djuren och jägarna ska inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: