tisdag 8 december 2015

Jaktkritik

Jag hörde för några dagar sedan att samerna vill jaga i Sareks, Stora sjöfallets och Muddus nationalparker. Samarna har tydligen ett avtal med staten om att få jaga i renbetetsområderna men avstått detta av någon anledning som inte framgick i inslaget. När detta avtal ingicks framgick inte heller. Jag kan tänka mig att det var länge sedan då jakt var en nödvändighet för samerna att klara sin försörjning, Det är inte för inte att det hetat "fattiglagg". Det var ett tufft liv som många samer hade förr i tiden för att kunna leva på din renskötsel. Då var det nödvändigt att komplettera sina inkomster t ex med jordbruk som många skogssamer hade.
I dag är det annorlunda och alla näringar ska klara sig på egen hand. Ett exempel på detta är ju t ex mjölkbönder vars antal snabbt minskar. Jakt för samerna måste anses som för alla andra vara en hobby och ett nöje. Där för bör inte samerna tillåtas jaga i nationalparkerna.
Jag har några gånger skrivit om mina upplevelser i Sarek och de oförglömliga mötena med de ståtliga äglar som kan stå helt orädda 10 m i från en och glo. Tänk om hela Sverige skulle ha en sådan älgstam orädd och fullvuxen!
De naturupplevelser som man kan ha i våra nationalparker får inte förstöras. Låt de sista orörda områdena vara kvar där alla djur får leva sina liv utan skräck och förstörelse.
Samerna borde lägga sin energi på att få bort den fria fjälljakten som ju verkligen inskränker deras rätt att jaga i sina renbetesområden och inte komma och klampa in i nationalparkerna.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: