fredag 22 januari 2016

Jaktkritik

Jag hörde på radio att amerikanska forskare har funnit att sorkar (jag uppfattade inte artnamnet) som varit åtskilda en tid utsöndrade oxytocin när de sammanfördes med sina flocksläktingar. De menade att detta var ett bevis på att även sorkar har empati och har ett känsloliv.
Reporten i radio hade tagit kontakt med en hormonforskare på KI som menade att oxytocinutsöndringen inte var ett bevisom att sorkarna hade empati.
Oxytocin utsöndras med beröring och har stor betydelse för kärleksförhållanden och modern reaktion till sitt barn. Läs mer på Wikipesia.
Nu hade tydligen inte dorskaren läst Frans de Waals bok "Empatins tidsålder" för då skulle han inte ha svarat op det sättet han gjorde.
de Waal redogör i boken pm flera experiment som visar att många (alla?) däggdjur har empati . Även möss får skräck och stresskänslor då de ser andra möss skadas och utsääs för elstötar. Så de amerikanska forskarna har säker rätt och förmodligen har alla djur känslor för de individer de kommer i kontakt med under sin levnad speciellt inom de arter som är flockdjur.
Läs de Waals bok och få fler exempel.
Ju mer vi lär oss om djuren desto mer är det oacceptabelt att behandla dem som vi gör.

Delta i vår omröstning om "nationaldäggdjuret" på vår hemsida www.jaktkritikerna.se

Inga kommentarer: