lördag 30 januari 2016

Jaktkritik

Åklagare har stämt djurparken Kolmården för arbetarkyddbrottdå en djurskötare dödades av vargar i ett häng 2012. Åklagaren anser att skyddet inte var tillräckligt då reträttutgång (vad det nu är) och att inte hon hade kommunikationsradio.
Vi vet inte vad som hänt djurskötaren utan att hon blivit skadad så svårt hon förblött. Vi vet därför inte om det föreslagna skyddsåtgärderna skulla ha förhindrat den tragiska händelsen. Vi vet inte heller varför vargarna attackerade henne. Jag kan bara spekulera.
Kvinnan hade enligt uppgifter känt vargflocken sen de var valpar. Hon hade förmodligen varit bland dem100-tals gånger och kände sig trygg med dem. Hon kanske ansåg sig accepterad av flocken och trodde sig vara som en medlem i flocken. Kanske var hon det också. Vargar attackerar varandra men de är mer jämnstarka och angreppen blir därför inte lika allvarliga.
Om jag förstått det rätt var djurskötaren inne för att ge vargarna mat. Om hom slängt köttnemen åt vargarna och sen satt sig för att titta på hade det troligen inte hänt något. Men nu blev det en hemsk olycka.
Kanske ville hon "skoja" som hon kanske hade gjort flera gånger förut och hållit fast benet och låtit vargen far som man kan leka med hundar som får slita i en gren. Kanske hon förslkte gå emellan två vargar som stred om ett ben men hon kanske toge för en ytterligare rival om benet och angreps av en eller båda vargarna. Någonting måste ha hänt somretat vargarna. Hon hade umgåtts med vargarna så mycket att hon blev alltför självsäker/domdristig i sitt förhållande till vargarna. Ett liknande beteende har jag läst om när det gäller "äventyrare" och andra som utsätter sig för stora faror.När man år "säker" tar man stora risker. Självfallet var djurskötaren mer kunnig om vargens kapacitet att döda än alla vi andra. Men ändå utsatte hon sig för faran. Varför?
Det sker en abrbetolycka var och varanna vecka i Sverige. Utterst sällan falls någon för brott även om arbetstagaren inte på något sätt gar förorsakat olyckan utan att arbetsgivaren har varitivetande om de risker han utsatte sin arbetare för. Ibland finner man till och med inte den som haft ansvaret för att olyckan inträffade.
Jag har svårt att se att kvinnans chefer kan vara ansvariga. Djurskötaren hade arbetet i flera år och hon hade inte angripits. Varför skulle det gå så olyckligt den här gången?
En skogshuggare fäller 1000-tals träd och så får han ett träd över sig. Är det chefens fel?


2015 utlyste Sveriges ornitologiska förening en omröstning om Sveriges ”nationalfågel” som blev koltrasten.Nu genomför föreningen Jaktkritikerna en omröstning om Sveriges ”nationaldäggdjur”. Gå i på hemsidan: jaktkritikerna.se och rösta på ditt favoritdjur. Dela gärna meddelandet om omröstningen till dina vänner.

Inga kommentarer: