fredag 5 februari 2016

Jaktkritik

Igår stod det i tidningen att  Girjas sameby vann i Gällevaare tingsrätt i tvisten om jakt och fiskerätten  i fjällvärlden. Jag tyckte redan på 1990-talet att Svenska staten körde över samerna när  den fria fjälljakten tilläts. Jag hopas varkligen att hovrätten (och ev.HD) går på samma linje och tillerkänner samerna deras sedvanerätt till dessa aktiviteter.
Däremot är jag mot samerna rätt till att ha bestämmanderätt över renbetesområdera som ju omfattar mer än 40% ab Sveriges yta. Jag förstår att gruvnäring, vattenfallsutbyggnad och skogsbruk stör och försvårar renskötseln men problemen med rensköysel är mer omfattande.
Jag möttw wn äldre same som berättade att hans pappa hade haft en renflock men därefter skulle tre söner livnära sig på rensköysel. Eftersom damer förväntas leva på samma livnadsnivå som andra svenskar som måste damerna ha större hjordar och de tre sägnerna hade alltså sex gånger fler renar. Men som samen sa "jag skulle slirig börja med renskötsel om jag skulle börja idag, Det finns inte bete". Klimatförändringarna gör det svårare att bedriva renskötsel med mer och fler stödutfodringar. Visserligen är de subventionerademen de är inte gratis.
Tyvärr tror jag inte att en övergång till att samerna sköter jakten skulle vara till någon fördel för fjunen. Många samer har ett stort rovdjurshat och det är ytterst sällan en varg kommer igenom renbeteslandet. Olaglig jakt på järv och kungsörn är inte ovanlig, Dessutom har samer behov av större inkomster vilket gör att det förekommit rovdrift på småvilt.
Jag kan tänka mig att man numera skulle sälja jakten till högstbjudande men jag tycker att länsstyrelserna även i fortsättning skulle ha ansvaret för jaktkorten så att det fanns en möjlighet att avlysa jakten om den skulle när antalet skjutna individer har uppnåtts. men det kanske inte samerna accepterar,

Gå inte på hemsidan: www.jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret"

Inga kommentarer: