fredag 12 februari 2016

Jaktkritik

För en tid sedan fick jag av Jägareförbundet deras avskjutningsstatistik från 2014/2015.
Jag tycke att det skulle vara intressant att se om deras eufemism viltvård skulle ha någon effekt. Viltvård har ju ingenting med vård att göra utan enbart är ett oetiskt sätt att döda djur som jägarna inte vill ha på sina marker. Vi som vill se en räv eller en grävling t ex har ingen talan. Detta trots att vi är betydligt många fler än jägarna. Ingen eller alla "äger" de vilda djuren så varför ska jägarna ha företräde att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. De djur som ingår i "viltvården" tas ju inte till vara eller konsumeras utan endast kastas på sophögen. Det tycket jag visar ett förakt för levande väsen!
Men tillbaka till min undersökning. Jag gjorde en korrelationsanalys för att se om antalet skjutna rävar påverkade antalet skjutna rådjur. Man kan ju tänka sig att om många rävar skjuts på hösten så skulle det kunna bli fler rådjurskid som överlever på våren. Jag fick följande diagram.

Jag tog de angina siffrorna från hösten 2004 och tio år framåt för rävarna och avskjuyningsantalet för rådjur 2005 och tio år framåt. Som synes får man en lutande kurav som visar att ju fler rävar som skjuts desto fler rådjur kan man skjuta. Men den statistiska analysen visar att detta sa,band inte är säkerställt. Endast 18% av rådjurstillgången är orsakad av rävarna.
En gissning av mig är att vintern stränghet (kyla och snö) och också vårens kyla och regnighet för kiden spelar stor roll förutom naturligtvis jägarnas ege n avskjutning av rådjuren.
En vetenskaplig undersökning skulle kunna ge svar på vilken effekt "viltvärde" har. Det är viktigt i detta sammanhang att påpeka att avskjutningen säkert inte visar hur stort antalet rävar eller rådjur det finns.
Jag är övertygad om att en vetenskaplig undersökning skulle bevisa att "viltvården" bara är ytterligar några skotttillfällen för rovdjurshatande jägare. Ingen skulle se någon som helst skillnad i tillgång på varken rådjur eller rävar om denna fullständigt oetiska jakt upphörde.

Gå in på hemsida www.jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret"

1 kommentar:

Anonym sa...

Hans, jag trodde du var en biolog med förmodad statistisk kunskap? Borde man inte då fundera lite innan man publicerar sin vinklade statistik? Som du som biolog säkert vet så beror ett samband i naturen aldrig på bara en faktor. Då räven är utsatt för tex en skabbepedemi skjuts färre rävar men ändå gynnas rådjuren. När räven ökar behöver man ett jakttryck på räven men avskjutningen av rådjur ökar inte per automatik. Därmed ganska uppenbart att man inte kan jämföra avskjutning av räv och rådjur.

Innan du vinklar alla dina antaganden mot jakt, ta en funderare. På Öland så bedriver man predatorkontroll på räv och grävling samt kråkfåglar för att skydda vadarfåglar. Detta bedrivs i ett samarbete mellan jägare och Ölands ornitologiska förening. Vad anser du om detta????


Med vänlig hälsning
Johan Biolog och jägare