fredag 19 februari 2016

Jaktkritik

För en tid sedan läste jag om en jägare som skjutit en kungsörn. Han fick ett prs fängelse. Det är ett hårt straffen viktig som en varning för andra jägare att göra liknande brott,  Tyvärr är inte jaktbrott ovanliga och när man har kunnat fastlägga att jaktbrott skett så är nästan aldrig som man finner den eller de som utfört brottet. Jag hat förut skrivit om den tystnadskultur som finns i vissa läger där man sympatiserar med brottet eller inte vågar abge de kriminella av olika skäl. Många jaktbrott blir heller aldrig upptäckta. SGT (skjut, gräv och tig) är utbrett och naturligtvis mycket svårt att upptäcka i våra stora skogar, Det sommest tyder på att jaktbrott är vanliga är de inventeringar som regelbundet sker för varg och lo. Man finner då ofta att antalet inte är det man förväntar sig då vuxen och ungdödligheten är känd.  Det enda man kan förklara det lägre antalet är tjuvskytte.
I fallet med kungsörnen är det gör mig förvånande då kungsörnen varit fridlyst sedan 1924 och man under alla dessa år ju knappast vilttillgång sämre än den var före fridlysningen. Var för detta hat? Eller är det girighet? Ingen får ta "mina" harar?
Sen kan man diskutera varför ska kungsörnen ha denna rang som ger så högt straffvärde. Kungsörnen är en sällsynt art med kanske 600 häckande par i Sverige. Men det finns andra fall där jägaren inte ens blivet åtalat. Det gäller en jägare som sköt en toååskarv som endast häckar med något eller fåtal par i Sverige. Nu påstod jägare att han trodde att det var storskarv som är laglig att skjuta på västkusten. Vad hade hänt om örnhägaren trott att han skjutit en kråka?Vad ska man begära av en jägare? O ett annat fall blev det inget åtal dåjägare skjutit sädgås i Uppland där det inte är tillåtet att skjuta sädgås och påstod att han skjutit grågås?Jägare tycks få vara hur okunniga som helst. De skjuter ju hundar, kor och höstar. Och människor!
Når fär vi en lag som kräver ett ansvar av jägarna så att de tar sitt ansvar så att man kan döma dem för att felsteg de gör?

Gå in på hemsidan: www.jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret"

Inga kommentarer: