söndag 21 februari 2016

Jaktkritik

Det är sällan jag får kommentarer till det jag skriver och blir alltid glad då sådana kommer.
Nu har jag fått ett inlägg av "Johan, biolog och jägare". Varför inte fler upplysningar?
Alltnog; Jag förstår inte kritiken mot min blogg.
"Johan" säger själv att att antalet rådjur beror på många olika orsaker precis som jag skriver. Jag framhåller också att min "statistik" inte ger svaret på frågan om rävar påverkar antalet rådjur utan föreslår en vetenskaplig undersökning. Jag skriver i och för sig att jag tror att andra faktorer spelar större roll men det är min gissning.
"Johans" påstående att det behövs en avskjutning av rävar  år jag helt främmande för. Jägarna äger inte de vilda djuren och ska inte heller ha ett företräde till att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Vi är förmodligen fler som vill se rävar i naturen än rådjur. Varför ska vår önskan vara mindre värd en jägarnas att döda rådjur?
"Johans" påpekande att man på Öland har bedrivit ett projekt för att eliminera rävar och grävlingar är nerlagt då man inte kunde påvisa någon effekt av åtgärderna.
Arter som samlevt i tusentals år kan naturligtvis även samspel i dag om int människan la sig i.
Nergången för sydlig kärrsnäppa och rödspov finns i hela Europa och narra arter som strandskata minskar inte. Det är enfald att tro att rovdjur är orsaken till minskningar av arter.

I dagens DN (21/2) står det om lejon som kommit in i Nairobi från en närbelägen nationalpark. Man skulle kunna förvänta sig panik och högljudda rop på poliser för att snabbt döda dessa bestar. Men icke..Artiken slutar:
"När lejonen rymde var det i stort sätt ingen som klaade över riskerna det innebar attha vilda djur inpå knuten. I stället delades nyhetsartiklarna via sociala medier med stolthet - det har vi i vår stad och det kan ingen annan konkurrera med! Flertalet vädjar  Fler talen vädjar till KWS (nationalparken) att lejonen skulle sövas men inre dödas. Historien sluter också lyckligt och lejonen är tillbaka i sitt hägn".
Jag tänker på vår engen vargdebatt. Vilken skillnad

Gå in på vår hemsida: www.jaktritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret"

1 kommentar:

jhallebjer sa...

Du skulle väl kunna utföra en riktig vetenskaplig undersökning? Jag har läst din blogg länge nu utan att se någon riktig fakta, utan bara en massa irrelevant statistik med tillhörande gissningar från dig.
Du är väl själv intresserad av sanningen?