onsdag 24 februari 2016

Jaktkritik

Glädjande nog har ytterligare en person gjort en kommentar till min blogg. En anonym (förstås) jägare. Varför alla jägare undviker att stå till svars för sina inlägg med namn har jag aldrig förstått.

Jägaren tycker att jag själv ska gör forskning i stället för att skriva en massa strunt.
Men för att kunna göra forskning på jaktens påverkan på det vilda måste man vara ekolog och det är inte jag. Dessutom måste man få tillgång till några miljoner för att avlöna de som ska utföra forskningen som förmodligen måste pågå i många år ( 5 - 10 ?).
Jag tror att det nästan år omöjligt att få tillgång till dessa miljoner då inga är intresserade av resultatet. Jäagreförbundet? NEJ. Naturvårdsverket? NEJ. Andra forskningsråd Absolut inte.
Forskningen är mycket svår. Man måste koncentrera sig på ett område för att kunna få en någorlunda god bild av räv- och rådjurspopulationernas storlek, fullständig kunskap om jakten på räv och rådjur, Väderleksförhållandena under de år som studien pågår och hur vädret påverkar både räv och rådjur. Sorktillgång och annan födotillgång för räv och rådjur. Åldersfördelningen av rådjurför att skatta reproduktionen. Karartärisering av marker och beskrivning av möjligheterna att gömma kiden för rådjuren. Finns det andra störningar, trafik, lodjur, mänskliga aktiviteter, friluftsliv. Och för en utbildad ekolog förmodligen mycket fler faktorer som måste till att undersökas.
När studien är slutföd så vet man inte om den är tillämplig på andra områden eftersom de säkerligen skiljer sig i många avseenden från det undersökta området.
Jag är förvissad att ytterst få är intresserade av dessa frågeställningar och vi jägaren och jag kommer att olika åsikter och betylelsen av rävjakt så länge vi lever.

"Johan" i det förra inlägget påpekade att då rävskabben grasserade sköts många fler rådjur. Detta är sant. Fler än 300 000 rådjur sköts några år i början av 1990-talet. Vid samma tid sköts 40 000 - 50 000 ärvar. Men problemet att utnyttja dessa avskjutnungssiffrar för någon analys går inte eftersom det med all säkerhet dog mångdubbelt fler rävar av skabb. Antag att det dög 200 000 ärver med jakt och skabb så har vi samma siffrar som de senaste 10 åren som jag redovisade i min förra blogg. Min ovenetskapliga statistik blir inte annorlunda. Vi kommer aldrig att få veta hur det förhöll sig och det är meningslöst att spekulera.

Gå in på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och rösta på nationaldäggdjuret"

1 kommentar:

jhallebjer sa...

Jag trodde inte jag skulle vara anonym då jag ser mitt namn på min kommentar på det förra inlägget.
Att jägare vill vara anonyma kan jag förstå då många jägare och deras familjer fått ta emot dödshot av jakthatare.