lördag 27 februari 2016

Jaktkritik

Jag har i de senaste inläggen tagit upp samspelet med rävar och rådjur.  Alla är överens om att rävar tar rådjurskid. Men i vilken omfattning denna predation påverkar rådjursstammen är mycket mer tveksamt. Andra faktorer som väder och vind och jägarnas egen avskjutningen har förmodligen mycket större större effekt på antalet rådjur som finns vid nästa års jakt.
Ingen forskning finns i Sverige på detta och det lär nog inte bli någon heller.
I USA finns det forskning på förhållandet mellan vitsvanshjort och prärievarg som kan liknas vid det  mellan rödräv och rådjur.
I Journal of Wildlife Management (den enda tidskrift som jag vet regelbundet publicerar artiklar som berör jaktens påverkan på vilda djur) fann jag några artiklar som redogjorde för interaktionen mellan vitsvanshjort och prärievarg.
I den första ((Vol.76(7), 1420 - 1430 (2012)) märktes 91 nyfödda kalvar och följdes till 16 veckors ålder då de ansågs klara sig från att dödas av prärievarg. 23% togs av prärievargar. 7% togs av rödlo (bobcat).  Denna predation ansågs vara orsak till den minskande populationen av vitsvanshjort i området men författarna ansåg också "att det nuvarande jakttrycket inte var hållbart".
I en annan artikel simulerade ett tänkbart senario.fann man att en minskad jakt på honor skulle kompensera prärievargarnas predation på vitsvanshjort. Men då ungöverlevnaden var låg (>25%) och då överlevnaden av honor minskade med 10% så misslyckades ett upphörande av jakten att stabilisera populationen. (Vol.78(4), 571 - 579 (2014).
I en tredje artikel sköts 78% av prärirvargarna bort. (hur man nu kunde veta det). Överlevnaden blev dubbets så stor båge första och andra året men det tredje var ungöverlevnaden bara 10% större än då prärievargarna sköts bort. Övriga dödsorsaker var oförändrade. Författarnas slutsats är "Vår slutsats är att varken kontroll av prärievargar eller vegetationsåtgärder tycks vara vara effektiva för ökande överlevnad av vitsvanspopulationer. Reduktion av jakten på honer och unga djur är möjligen nödvändigt för att få till stånd en ökning av vitsvanshjortspopulationen" (Vol.78(7), 1261 - 1271 (2014).

Gå in på vår hemsida:www.jaktlritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret".

Inga kommentarer: