söndag 28 februari 2016

Jaktkritik

Jag hörde på radio idag (programmet Kaliber) att en statlig utredning än en gång velat ändra på Jägareförbundets "allmänna uppdrag". Många andra utredningar har redan kritiserat Jägareförbundets ställning och menat att dw år jäviga och Naturvårdsverket skrev i ett remissvar att uppdraget var "otidsenligt". Trots den allmänna och skarpa kritiken från många håll behåller Jägareförbundets sin ställning och får 50 miljoner varje år för att ge allmänhet och myndigheter information om jakt och dess konsekvenser. Men det är ju som att sätta geten som trädgårdsmästare.
I en rapport (Om svenskarnas inställning till Jkat och vargjakt Ericssom, G. m fl 2012 SLU Umeå) finns en enkät som visar att fler än 60% att de inte accepterar "jakt för spänning och avkoppling". Uppenbarligen har dessa personer inte blivit upplysta att all jakt är en hobby ochett nöje för de som utöver hobbyn. Fler än 60% anser också att "jakt för spänning och nöje är grymt mot djuren".
Självfallet upplyser inte Jägareförbundet om de 100 000-tals djur som skadskjuts varje.
Här har Jaktkritikerna ett mycket viktigt uppdrag som upplysare av allmänheten.
Idag har vi ingen möjlighet att få del av de pengar som ska användas till information men förhoppningsvis kommer det att vara möjligt i framtiden

Gå in på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret"

Inga kommentarer: