lördag 5 mars 2016

Jaktkritik

Jag hör på radio att tjuvskyttet på rovdjur är dubbelt så stort i nationalparkerna i Norrbotten (Sarek, Padjelanta och Stora sjöfallet) än utanför. De rovdjur som skjuta är, lodjur, björn och järv och de flesta som skjuts görs på vårvintern då skoterföret är som bäst.
Beräkningen har gjorts genom att jämföra deradiomärkta djuren som finns i nationalparkerna och de som finns utanför. En radiosändare kan ju sluta fungera av många orsaker men det borde vara lika mångai parkerna som utanför och som framhölls är det oftare två djur som går tillsammans där radiosändarna sluter ungefär samtidigt vilket knappast kan vara en slump.

Eftersom ingen jakt är tillåten i nationalparker och endast samer och tillsyningsmän har tillåtelse att köra skoter i nationalparkerna så måste man tro att någon-några samer utför denna illegala jakt. De är naturligtvis också de som kan ha vinning av denna jakt eftersom jakt på rovdjur säkert räddar en del renar. Men olaga jakt är även straffbart för samer och om samerna vill respekterade så borde de avhålla sig från tjuvjakt.


Gå in på hemsida: www.jaktkritikerna.se och rösta på nationaldäggdjuret

Inga kommentarer: