söndag 20 mars 2016

Jaktkritik

I veckan fick jag tillbaka min och Jaktkritikernas klagomål på Sverige för att Sverige tillåter lodjursjakt. Vi skickade in klagomålet 2014 och fick alltså tillbaka i förra veckan. Nu var det ju ett byte av kommissionär 2014 vilket troligen försenade svaret.
Sveret blev det förväntade att "det inte är aktuellt med licensjakt på lodjur uppfattar kommissionen för närvarandei ert fall onte något brottmål art- och habitatdirektivet"

Det finns åtminstone tre allvarliga problem med den licensjakt som Sverige bedriver då Naturvårdsverket anser att lodjurstammen vara i eller över lodjurens "gynnsam bevarandestatus".Antalet lodjur som Riksdagens (!) ledamöter anses vara i gynnsam bevarandestatus är 1 500 individer. Experter i rovdjursutredningen ansåg att antalet måste vara dubbelt så stor då lodjuren har mycket litet utbyte av gener med andra lodjurstammar. Forskare har också verifierat att den svenska lodjurstammen har låg genetisk variation och just mycket litet utbyte med finska-ryska lodjur.
Detta visas indirekt också av att jakt på lodjur under flera gånger har måst inställas för att lodjursstammen gått kraftigt ner, senast i början av 1990-talet och nu 2014. Forskare har beräknat att lodjursstammen inte klarar en överdödlighet = naturlig dödlighet på mer än 3 - 6 %. När licensjakt pågick sköts ca 100 djur per år. Då dessutom trafiken tog ca 30 djur och tjuvjakt anses vara minst lika stor blir antalet dödade djur 10  - 15 % av stammen. Detta håller alltså inte i längden vilket bevisats.
För det andra konstaterar EU den 18 juli 2001 (då Margot Wallsträm var kommissionär)  "konungariket Sverige har i sina ovan nämnde skrivelser inte angett tillräckliga grunder för att styrka att det inte finns någon annon lämplig lösning än den ifrågavarande jakten.Konungariket Sverige har inte heller angett tillräckliga grunder för att styrka att de undantag som beviljats ( i artikel 16 min anm)  inte försvårar upprätthållande av en gynnsam bevarande ".
När Margot Wallström hade avgått lyckades Sverige övertyga denne att art. 16 e) skulle kunna användas: "För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i bilaga 4 (där lo ingår) i en begränsad mängd"
Hur detta kan betyda 100-tals djur var en av vår viktigaste klagomål till EU. Men som sagt då nu Sverige slutat (tillfälligt?) sin jakt tas inte detta argument upp till diskussion.

Inga kommentarer: