söndag 3 april 2016

Jaktkritik

Jägaren som jag kritiserade i min förra blogg skrev också att "jakt är en naturlig del av människans aktiviteter".
Jag vet inte vad han menade med "naturlig". I Sverige jagar inte 97% av befolkningen och ska man anse att en så liten minoritet som 3% visar ett naturligt beteende så blir många sjukliga och perversa beteenden "naturliga". En del jägare (kanske dock inte denne) tror att jakt är genetiskt betingat. Hos människan är kultur och natur (genetik) mycket svårt att skilja på. Vad man vet om förhistoriska människor tyder allt på att jakt är en mycket sen företeese.
Tidiga människoarter, skilda från apor hade mycket  dåliga redskap som knappast gick att använda för jakt. Man tror att dessa homoider möjligen skaffade sig kött genom att skrämma bort agnar från rovdjursrivna djur. På mycket lokala ställen kunde möjligen ett större antal människor skrämma några djur över branter så att de föll och dödades vid nerslaget. Men detta kunde bara ske på speciella platser och då människorna kunde samarbeta i större grupp och antalet djur som gick att skrämma var stort.
Det mesta av proteinintaget kom från rötter, nötter och musslor från hav och floder. Bengt Berg som skrivit flera böcker om San-folket i södra Afrika menar att San-folket är de sista i sen tid som lever på en i viss mån historisk levnadsstandard. Deras huvudsakliga näringsintag består av insamlade vegetabilier. Kött har alltid varit svårt att spara. Salt har alltid varit en bristvara, rökning kräver hållbara rökhus och torkning är svårt då flugor och andra insekter angriper köttet då det hängs upp. Köttet har alltså konsumerats direkt ,ed en fest och där hela stammen deltog. Dessutom är jakt ett tillfällenas spel som jag tror att de flesta jägare känner till.
Man anser att det först för 40000 - 50 000 år sedan då den moderan människan Homo sapiens sapiens kom som vapnen var så väl utvecklade att ren jakt kunde bedrivas. Detta tyder på att jakt är en kultur och finns inte i generna.

Läs gärna min gode väns insändare

och gå in på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret".

Inga kommentarer: