måndag 9 maj 2016

Jaktkritik

Det här blogginlägget är ingen jaktkritik men handlar om i ett fall att skydda djur och också människor.
I dagens Vetenskapsradion talade man om att bygga 2000 broar och tunnlar för att djuren ska kunna passera stora vägar och inte bli påkörda. Kostnaden beräknades till 3 miljarder kr men eftersom 6-10 personer dör varje år i älgolyckor ( t o m 11 människor dog 2015) och 60 - 70 personer skadas svårt varje år måste detta vara en försvinnande liten kostnad om trafikolyckorna med vilt kan bringas ner till ett minimum. Dessutom skadas ju också mycket färre djur (om de inte dör omedelbart)  och färre eftersök behövs. Att helt komma ifrån viltolyckor ansågs omöjligt beroende på att bilisterna inte tar möjligheten att det ska inträffa viltolyckor på allvar. Vid gryning och under den mörka årstiden och vid jaktsäsongen ska man vara mycket uppmärksam även då viltstängsel finns vid vägen.
Ett annat inslag hörde jag på nyheterna här om dagen. Det gällde att en jägare hade fått i uppdrag att skjuta rödräv i Norrbotten för att rädda fjällräven. Rödräven är större och kan driva bort fjällrävar från lyor och dessutom ta ungar. Jägaren hade skjutit 20 rödrävar och i jämförelse med de 70 000 som skjuts utan anledning så tycker jag att denna skyddsjakt kunde försvaras. Fjällräven har det svårt i Sverige och den är väl värd att bevara så länge det går. Tyvärr tror jag att med den klimatförändring som vi nu står inför så kommer både fjällräv och dess basföda fjällämmelen att försvinna. De är inte anpassade för vårt nya klimat. Det varmare klimatet är också anledningen till att rödräven har kunnat komma upp i fjällvärlden och överleva.
Sverige som vi känner det idag kommer aldrig att bli kvar, tyvärr.


Gå inte på hemsidan: www.jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret"

Inga kommentarer: