torsdag 16 juni 2016

jaktkritik

Jag har skrivit om det förut men det 'r värt att påpeka än en gång. Från och med idag och drygt två veckor framåt är det som tysta st och lugnast för de vilda djuren.
Endast mink, vildsvinsungar och rävungar får skjutas.
För min djurskyddssyn är det märkligt att minken får jagas året om. Ingen hänsyn till tiden minken har ungar trots att detta borde gälla ä Jakten borde alltså förbjudas mellan april - början av juli. I de sällsynta fall då en mink måste dödas dör att inte den ska åstadkomma förödelse på t ex ett fågelskår vore skyddsjakt vara tillämpligt.
Vildsvin orsakar stor förödelse på grödor på många platser och skadar många lantbrukare stor skada På många häll är det därför nödvändigt att tillåta jakt på vildsvin. Det är enligt min mening orealistiskt att tro att riksdag och Naturvårdsverk skulle se till att de rovdjur som skulle kunna hålla vildsvinen på en lämplig nivå blev så många. Jakt på vildsvinsungar ger också jägaren större inkomster på det kött han eventuellt skulle kunna sälja. Detta skulle kunna vara en drivkraft för för vildsvinsjakt som inte ännu är tillräcklig för att förhindra allvarliga skador.
Jag ser här på Hargs bruks marker att vildsvin verkligen kab plöja upp stora områden på åkrar. I Hargs fall gör det ju ingen då Harg är Sveriges största privata marägare med 30 000 ha skog och 100.tals lägenheter som hyra ut. Dessutom är de själva skulden till de vildsvin som i norra Uppland förstör trädgårdar och vågar. För ett tiotal år sedan hade Harg ett vilthägn som var så dåligt att vildsvin kunds ta sig ut ut det och därrefter har de etablerat sig utmärkt. Förutom denna skuld till vildsvinens härjningar ska säden de odlar användas till foder till vildsvinen de nu har ui hägnet men också till foder till de gråväder de sätter ut i sina viltvatten.
Jag har förut beskrivit hur denna förkastliga "jakt" går till men för nya läsare kan det vara bra med en kort sammanfattning. Kring ett viltvatten ställer sig 25 - 30 jägare som på ett kommando börjar skjuta. Gräsänderna skräms upp men möts över allt av skjutande jägare. Efter ca 10 - 15 minuter är allt över och apporthundar får plocka upp de änder som ligger på vattnet. Mest upprörande är att ingen eftersökning gör av de skadskjutna änderna som lyckas ta sig genom eldskurarna. Detta är naturligtvis mot lagen men varför skulle polisen bry sig? Viktigare brott utreds ju inte.
Denna "jakt" har alltså ingen med de svar som jägare ger når man frågar om varför de jagar. Listan toppas av "naturupplevelser", "komma hem till hembygden", Vara tillsamman med kompisar", Vara tillsammans med hunden" osv. Men kanske jägarna ljuger? Det är kanske som författaren Sven Rosendahl skriver "döda vill vi"

Inga kommentarer: