onsdag 22 juni 2016

Jaktkritik

Jag vet inte om det är samma läsare på Jaktkritikernas Fg-grupp  som på min blogg men jag skriver samma här som på Facebook

HEDERSMEDLEM?
För en tid sedan blev jag uppmärksammad på att Ernst Bill gren ( numera Wilhelm von Kröckert) målade rävar men ocj många andra djurarter som björnar, hjortar och fåglar.  På en känd tavla ser man gräsänder sittande på möbler i ett vardagsrum. Liksom bilden med den påklädde räven som jag visar är alltså djuren förmänskligade..
Konstnärer förklarar aldrig sin konst utan överlåter till betraktaren att göra sina egna tolkningar.
Jag uppfattar konstnärer som emotionella, känslofulla människor och jag ser dessa bilder som  att Ernst Billgren vill tala om för oss att djur är som vi. Det är också riktigt. Ju mer vi lär oss om djur desto mer vetskap får vi om djurens likheter med oss människor. Inte vara den erkända kunskapen om att djur lider och plågas av skador som vi utan också att de är empatiska och har självmedvetande.
I rättskipningar är överlagt mord den grövsta handlingen och och ger det strängaste straffen. Ju mänskliga djuren blir desto mer måste jakt och avsiktligt dödande av djur fördömas. 
Även om inte Ernst Billgren har haft de tankar jag för fram vid sitt målande så tycker jag att mina tankegångar inte är helt främmande.

Varför inte göra Wilhelm von Kröckert till Jaktkritikerna förste hedersmedlem?
Hoppas att några nya läsare finns.

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida:www.jaktkritikerna.se. Arvodet går till föreningen

Inga kommentarer: