tisdag 7 juni 2016

Jaktkritik

För en tid sedan hörde jag en sportskytt klaga på att de nu aktuella halvautomatiska vapnen skulle förbjudas. Eu har ett förslag på att dessa vapnen ska förbjudas och både sportskyttar och jägare agerar för att Sverige ska motsätta sig detta i EU. Argumenetn
tet som denna sportskytt  och många jägare framhåller är att de kriminella i alla fall skaffar sig dessa vapen och att de som använder sig av dessa halvautomatiska vapen legalt är betydelselösa.
Sportskyttarna och jägarna använder sig av mycket lika argument som vapeblobbyn (NRA) i USA för att få behålla sina vapen. I USA heter det "att det är inte vapnen som dödar utan människorna". Men vi som lever i ett land med relativt få vapen har betydeaande färre dödsskjutningar än i USA. Det är alltså lika med dessa halvautomatiska vapnen. Skulle EU förbjuda dessa vapen skulle tillverkarna få en betydande mindre marknad och antalet halvautomatiska vapen bli betydligt därre vilket också skulle leda till att färre kriminella skulle ha möjlighet att skaffa sig dessa vapen. Ju färre vapen över huvudtaget desto färre risker för brott ocj andra kriminella handlingar med vapen.
Det finns tillräclöohy med andra typer av vapen för både sportskyttar och jägare för att de ska kunna utöva sina nöjen och hobbies. Vissa jägare anser att halvautomatiska vapen ger större möjlighet att döda djur men är de så osäkra skyttar borde de överväga att sluta med sin hobby. Varför ska man behöva skjuta djur med fyra, fem respektive sex skott som man gjorde de 44 vargar sköts 2015? Enligt min mening är detta helt oacceptabelt att skadeskjutna 34 % (15vargar) för attta död på 44 .
Förbjud halvautomatiska vapen både för människors och djurens skull.

Köå gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

Inga kommentarer: