tisdag 12 juli 2016

Jaktkritik

För en tid sedan hörde jag på radio att skogsskadorna i Västerbotten hade ökat beroende på att det fanns för många älgar. Som en kommentar till detta intervjuades en jägare som menade att det två måpmånader som de hade till förfogande inte räckte. utan menade att längre tid behövades.
När jag kontrollerade på Jäagareförbundets hemsida så upptäckte jag att jakttiden i norra Sverige var 1 sept - 12 okt. alltså mindre än två månader. Varför det ser ut på detta sätt vet jag inte men kan ju ha åtminstone två förklaringar. Dels att man anser att älgarna är så få i norra Sverige att det ska vara rimligt att kunna skjuta de som behövs för att hålla älgarna på en lämplig nivå eller också att det mycket troligt att snöförhållandandna är så besvärliga att älgar skulle utsättas för plågsamma jakter men också att jägarna inte skulle kunna ta sig ut i skogen för att jaga. Det vore intressant att veta varför jakttiden skiljer sig så mycket mellan norra och södra Sverige ( 1 okt - 28 feb).
Jag har alltid ansett att idag måste älgen jagas både beroende på skogsskador och de trafikskador som älgar orsakar. Älgkrockar dödar mellan 1 - 5 människor ået är och materiella skador för mångmiljonbelopp.
Men vargar skulle kunna utnyttjas. I Västerbotten är de nog inte välkomna varken av jägare eller samer.Det är självklart att vargarna enklare skulle kunna ta renar och att vargarna skulle nog bara ta unga älgar på senvår , sommar och höst. Jag vet att många samer säger att de driver sinrenskötsel för sin inkomst och inte vill vararovdjursuppfödare.
Jag respekterar samerna kultur och anser att renskötseln är en omistlig del av denna kultur. Men varför inte betrakta renskötare som kulturarbetare som alla andra kulturarbetare. Det allra flesta kulturarbetare kan inte liva påsen kultur som de skapar utan måste få inkomster frän annat håll (arbete vi d sidan om, stipendier eller kolturpengar och en liten del konstnärslön.) Jag hävdar att vargen, björnen och järven ingår i den samiska kulturen och alla skulle tjäna på omdessa rovdjur skulle få vara vanligare. Turistnåringen skulle blomstra och naturen få ett mycket mer ekologiskt utseende.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida : www.jaktkritikerna.se
Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer: