söndag 3 juli 2016

Jaktkritik

I går skrev jag om "Lodjuret" (Atlantis förlag).
Olof Liberg (Grimsö forskningsstation) har skrivit ett kapitel som jag delvis citerade. Han skriver också om lodjurets dödsorsaker som ju är intressant. Lodjuret blir ca 10 år men ett radionärkt lodjur blev 16 år. Förmodligen kan de bli åtskilliga år äldre eftersom huskatter blir ju ofta 18 -20 år.
Dödsorsakerna är flera. Ungar dör ofta  och OL anger 20 - 50 % av ungarna dör innan de skills från modern. Ju fler ungar som föds desto stötte är risken att den minsta ungen dör. Lodjur får oftast två ungar men ibland tre och mycket sällan fyra eller fem.
För vuxna djur dominerar illegal och legal jakt. Den illegala jakten är självklart omöjlig att veta exakt hur stor den är men beräknas att 30% av försvunna radiomärkta lodjur är är illegalt skjutna. Det skulle betyda att 4 - 11 % av alla lodjur skjuts illegat. Trafiken tar ca 15% men drabbar oftast 1 eller två åriga lodjur.  Den legala jakten tar ca 6 - 10 % av alla lodjur beroende om man räknar med 1000 - 15000 lodjur.Till detta kommer skyddsjakt som består ab ca 20 lodjur per år.
Jag beräknade för några år sedan i samband med ett överklagande till EU för att Sverige jagade lodjur trots Habitatdirektivet. Då fick jag alla icke naturliga  dödare blev ca 200 per år. Nu tog inte EU upp det hela eftersom Sverige hade ånyo fridlyst lodjuret (2014). Självfallet minskar lodjurspopulationen då 200 djur dödas utöver den naturliga.
Lodjuren orakar inga allvarliga skador och ska inte jagas. Det är enbart en eftergift till jägarnas önskan att få döda fler rådjur. Men jägarna ska inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
En annan bok "Björnen" är utgiven av Svenska Jägareförbundet och är från 1997. Mycket har ju förändras under dessa snart 20 år.  Men en uppgift är intressant. Björnen anses inte som aggressiv. Vid mer än 100-tals konfrontationer har björnar bara visat aggressivt beteende vid några få tillfällen. De redovisar också att sju personer har blivit skadade av björn Sex av dessa var jägare och fem av dem hade skadeskjutet björnen. Varför den sjätte bliv angripen framgår inte. Den sjunde av en skogstaxeraderare som kommit för nära några björnungarc. Dessa angrepp hade skett mellan 1976 - 1997.
Sedan dess har har två personer dödats. En jägare som skadeskjutet en björn. En annan person hade försök skydda sina undar på din gård som angripits av en björn och i samband med detta blivit dödad. Detta är vad man tror då detta skett på natten och inga vittnen finns. Någar jägare har också blivit skadade men vad jag vet inga bär - eller svampplockare.

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkriterna.se Går med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

Inga kommentarer: