tisdag 5 juli 2016

Jaktkritik

I år har jag varit medlem i Sveriges ornitologiska förening (SOF) i 60 år. Jag har alltid tyckt om SOF:s inställning till. Det har funnits och finns en kritisk inställning till jakt inåt.   Men  jag har många gånger försökt att få styrelse och andra tjänstemän att skapa debatt och riksdag och Naturvårdsverk att ändra på t ex "viltvården" som SOF i sitt dokument om jakt vill avskaffa. Men icke! Detta är en anledning till att jag och Arne Ohlsson startade Jaktkritikerna. Vi har inte haft någon lusande framgång men många arter har fridlysts och där vi tror ha påverkat vid våra uppvaktningar i riksdagen på (S)-regeringar.Tyvärr har inet Sver-Erik BUcht velat träffa oss men det kommerväl andra landsbydgsministrar med större intresse.
I senaste nomret av Vår Fågelvärld (SOF:s tidskrift) finns en debatt om om tjädern minska eller ökar. Anders Wordheim (fågelskyddsansvarig) försvarar SOF:s inställning att tjädern inte ska skyddas som en jägare (!) anser att tjädern minskat så att den behöver skydd.
Han grundar sitt inställning på invenetringar
                                   

Detta är inventering som sker på rutor som är jämt utspridda i Sverige och därför anses vara de bästa inventeringarna.AW anger att ca 500 standardrutor inventeras. Tjädern finns i norra Sverige. Sommar- och vinterrutor som mest inventeras i södra Sverige visar att bara ett 10-tal tjädrar observeras på dessa rutor. Jag antar att 2/3 delar av Sverige tillhör norra delen. Det betyder att ca 300 rutor inventeras i norra Sverige. och i artikeln påstås att ca 70% av rutorna inventeras två år i rad som är nödvändigt för att kunna avgöra om en art ökar eller minskar. Detta betydar att ca 200 rutor används för diagrammar ovan. I diagrammet står det att 161 tjädrar har observarats vid inventeringarna. Om wtt 10-tal tjädrar finns i södra Sverige betyder det att ca 150 tjädrar upptäcks i de 200 rutorna. Det är inte många men statistiken visar en låg grad av signifikant (*) och stammen ökar med drygt 1% varje år.
Jägare anser att de anpassar jakten efter tillgången. Snarare är det vål färre byten i naturen desto färre kan skjutas. Man kan se att det stämmer i många fall : kråkan minskar i alla inventeringar och samtidigt går jakten mer, lika så eder och t ex skogshare.  Diagrammet ovan har stors likheter med inventeringen t ex uppgången av tjädrar 2006 och nåra år framåt. Men här är utvecklingen negativ och ekvationen visar att jakten minskar med 175 tjädra varje år.
Med tanke på att biotoperna för tjädrar minskar i produktionsskogarna så borde tjädern fridlysas åtminstone i södra Sverige. Och varför ska jägarana ha företedde att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt?

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se Gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.


Inga kommentarer: