fredag 26 augusti 2016

Jaktkritik

Vad är en människa? Frågan kan ju tyckas märklig. Vi tillhör ordningen Mammalia fam. primater o s v med upprätt gång, minimal behåring o s v enligt någon taxenomi. Men de flesta tror jag vill  förklara människan från mer mentala egenskaper som tankeförmåga, tal, förnuft, möjlighet att tänka framåt
Alla människor har mänskliga rättigheter t ex enligt FN:s stadgade. Inget land lever upp till alla dess krav men de flesta demokratier gör väl det i de flesta fall.
Alltnog det finns människor som beroende på skador och sjukdomar saknar någon eller flera av de kännetecken som jag försök skissa. Drotts detta är de människor med alla de rättigheter som en människa ska ha. Det finns naturligtvis fundamentalister som har andra uppfattningar men de bortser jag från..
En artikel ur FN:s 30 olika artiklar som jag fäste mig vid är den tredje artikeln som säger att alla människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Varför har inte all djur detta? Många djurarter har både fysiska och psykiska egenskaper som många gånger överstiger flera människors. Varför ska vi människor har dessa rättigheter att lev i frihet och inte behöva frukta för vårt liv? Varför ska inte våra högre stående djurarter har samma rätt? Frågan är inte ny eller originell men något svar har jag aldrig funnit.  Vad är det för en väsentlig skillnad mellan djur och en människa så att vi kan behandla djur annorlunda än våra medmänniskor?
Jag kan inte hitta några skäl till att behandla människor och djur olika. Kan någon annan hitta något skäl?

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer: