onsdag 28 september 2016

Jaktkritik

Det är inte alltid lätt att hitta ämnen att skriva om utan att upprepa sig. Men nu tar jag chansen att göra lite reklam för ett förslag till studiecirkel som kanske någon (några) kan tänka sig att starta redan i höst.

Jag har tänkt att förslå en studiecirklel ska presenteras i decembernumret av Jaktdebatt. Jag kommer att hänvisa till lämplig styrelsemedlem i Jaktkritikerna för de som kan tänka sig att bli ledare för en grupp så att de kan få tag i medlemmar på orten där de bor eller i närheten.
Du som läser denna blogg kanske redan nu tycker att en studiecirkel är en trevlig ie kan ju ta kontakt med mig t ex på hans.ryttman@telia.com.

Boken som ska diskuteras är ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns att köpa på vår hemsida www.jaktkritikerna.se

Cirklarna anmäls till de lokala Studieförbundet (eller annat) men Studieförbundet kräver att godkänna cirkeln. Det finns säkert inga problem med ämnet men de kanske kräver att alla som vill ska få vara med. Detta kan ju i vissa fall innebära att jägare vill vara med för att sabotera diskussionerna. Hur ett sådant problem kan lösas måste diskuteras med Studieförbundets ledning. 

Cirkeln måste ha minst fem deltagare med ledaren som ingår som deltagare. Sammankomsterna ska vara 10 om 2 x 45 (ev 3 x45 min) för att statliga bidrag ska kunna utbetalas t ex för kurslitteratur, ledararvode och ersättning till inbjudna gästföreläsare eller studiebesök.


FÖRSLAG TILL OLIKA CIRKELSAMMANKOMSTER

På den första sammankomsten ska ala presentera sig och försöka förklara varför de har velat gå på cirkeln.  Berätta gärna om ni har någon kunskap eller erfarenhet av jakt själv eller i släkten. Hur har dessa erfarenheter påverkat dig. 
Ledaren ska också presentera cirkeln och diskutera om andra delar ska tas upp och i vilken ordning. Diskutera förslag om inbjudna gäster eller studiebesök. 

jJaktens avarter.

I kapitlet finns flera olika olämpliga typer av jakt. Diskutera om det finns fler. Jakt på arter som endast jägarna vill ha bort från sina marker, fällor och andra. Diskutera vilka avarter som är värst. 

Jakten, kultur eller instinkt?

Jägare hävdar ofta att männoskan alltid har jagat och det finns genetiskt hos alla. Diskutera varför färre än 3% av Sveriges befolkning jagar och ännu färre kvinnor. Kan man överföra jakt till samlande av diverse prylar eller strävan från vissa män att få höga positioner?

Finns det ett överskott att jaga?

Många jägare anser att de endast tar överskottet som finns i skogen. ”Djuren är en förnyelsebar resurs”- Diskutera vad är en resurs, är levande varelser en resurs? Finns det ett  överskott? Hur fungerar ett naturligt system? Våra småfåglar jagas inte t ex talgoxe eller lövsångare, Varför finns det inget överskott av dessa arter?

Om skadskjutningar

Alla vet att djur skadskjuts vid jakt. Jägareförbundet anser att det behövs utbildning. Men hur mycket utbildning behövs för att inga djur ska skadskjutas? Se på vår hemsida om de undersökningar som finns i Sverige på skottskador. Se också på SVA:s hemsida om vargjakten 2015 då 44 vargar sköts ochvad den efterföljande analysen av kropparna kom fram till. Vad tycker du att man kan göra åt problemey?

Djur som mat

Jägare hävdar ofta att jakt är ekologiskt. Visserligen äter djuren ”ekologiskt” ute i skogen men kan stress och skadskjutningar ingå i det ekologiska. Besök gärna en ekologisk bonde som föder upp kor eller grisar och ta reda på hur dessa djur lever och dödas.I detta sammanhang läs gärna Pelle Strindlunds ”Jordens herrar”.

Jakten är Sveriges största djurskyddsproblem

Alla anser inte det. Diskutera andra problem med djurhållning. Diskutera djurskyddslagstiftning. Varför finns inte de bilda djuren med? Läs www.aftonbladet.se/debatt/debattamne/artikel12156068. 

Författare och jakt

Kommentera de olika författarnas åsikter. Känner du till fler författare som tagit upp jakten och diskuterat dess konsekvenser? 


Du kan söka på olika ord som du är intresserad av t ex djurslag, rättsfall, skadskjutningar, dödade i trafiken. Pröva olika ord som du kan förkniooa med jakt och se vad som kommer fram. Alla kan här bidra med olika tema och framföra sina åsikter. 
Ledaren bör avsluta kursen med en utvärdering och få förslag till förbättringar.

Det finns många böcker om jakt men den enda som jag känner till som bara handlar om det negativa med jakt är Barbro Eklunds (f d strelseledamot) ”Jakten - ur psykologisk och social synpunkt” Larsons förlag 1977. Finns troligen på biliotek

Lis Gålmark tar upp jakten i ett kapitel i boken ”Djurrätt”Nya Doxa förlag 1998. Lisa Gålmark har också skrivit ”Djuretik”. 

1 kommentar:

Carina sa...

Bra idé :)