lördag 8 oktober 2016

Jaktkritik

I torsdags hörde jag på P1 programmet "Människor och tro". Jag brukar inte höra på programmet men denna gång gjorde jag det då jag hörde en påannonsering om att programmet skulle handla om , "om människor och djur har lika värde".
Frågan är märklig då "värde" leder tankarna till pengar. Detta framhölls också av en person som ringde upp. Tänker man på det känslomässiga värdet så är ju de som står en närmast, barn och mycket nära vänner, naturligtvis mer "värda" än andra. Programskaparna borde ha frågat "om människor och djur har lika rättigheter", tycker jag.
Rättigheter är ju något som går att definiera.
Man kan t ex läsa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Där finns ca 30 olika paragrafer som alltså FN anser ska uppfyllas av de medlemmar som deltar i FN:s arbete. Men det är inget land i världen som uppfyller alla kraven. Inte ens de mest grundläggande kraven som rätten till liv, frihet och inte utsättas för omänsklig behandling (tortyr). Inte ns Sverige då t ex alltför långa häktningstider ofta med stark restriktioner enligt mäniskorättorganisationer.
Programmet kom till stor del att handla om djuren hade en själ, om vad bildel hade att säga om detta och om djuren kan komma in i himlen. Programmet är ett religiöst program så det är väl inget att säga om det men når en lyssnare tog upp att människan är ett djur och en en del av Darwins evolutionbegrepp så togs inte den biologiska aspekten mellan djur och människa upp.
Enligt min mening så måste detta vara utgångspunkten för en diskussion; vad är det som skilje och vad är lika. Jag anser att det inte finns något som skiljer oss från djuren. Många vill hitta olika skillnader och framhåller oftast vår tankeförmåga, att se framåt och vara empatiska.
Detta skiljer oss inte från djuren! Många människors mentala förmågor kan av skador och sjukdomar vara långt under de som de flesta djur har, men vi anser att dessa människor har samma rättigheter som alla andra. Vår empatiska förmåga ifrågasätter jag stark. Människan är det grymmaste djur som finns. Många lemlästar, dödar och förnedrar sina medmänniskor. Det händer att djur slåss i revirstrider men om någon dör är det mer av en olyckshändelse är av avsikt.
Jag har tidigare skrivit om "Emaptins tidsålder" av Frans de Waal som har många bevis från vetenskapliga studier att även djur med tämligen små hjärnor som möss visar stor ångat och stess när de ser andra möss plågas. Även kråkfåglar har självmedvetande och vet att de är individer något som det tar mer än ett år för ett barn att uppfatta. Läs boken.

Läs och köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jakterna avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

Inga kommentarer: