fredag 14 oktober 2016

Jaktkritik

En del jägare framhåller att älgar måste skjutas av för att skydda den uppväxande skogen på planteringar framför allt tallplanteringar. Jag har också hört att många skogsbolag kräver att jägarna som arrenderar deras marker också måste skjuta bort ett visst angivet antal för att de i fortsättningen ska komma i fråga som arrendatorer.
Detta har ibland också ställt jägarna inför vissa problem eftersom de då måste jaga hela den säsong som lagen tillåter och detta innebär ibland att de måste skjuta älgkor som bär större foster vilket en del anser är oetiskt och obehagligt då de måste slakta¨djuret.
Nu hörde jag på radio ett helt annat synsätt. En person i Östergötlands skogsstyrelse ansåg att markägarna skulle plantera många fler tallar än de gör nu just beroende på att älgar betar sönder tallplantorna som sedan inte blir de stora, raka furor. Om alla planterade fler tallar skulle de skador som sker inte bli så koncentrerade och markägarna skulle på så sätt inte bli så ekonomiskt skadade.
En utmärkt i´de men det är nog svårt då många måste komma överens vilket knappast är så troligt.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida;www.jaktkritikerna.se
 och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer: