måndag 17 oktober 2016

Jaktkritik

Många jägare anser och hävdar att jakt är något medfött, att det ligger i generna. De anser att t ex ornitologernas "jagar" "kryss" alltså i en lista över sedda arter, botanister "jagar" växter", strebrar "jagar" positioner,   män och kvinnor "jagar" varandra o s v. Jag anser att detta ordval är fel utan ordet i de nämnda fallen ska vara söker, letar eller eftersträvar. Om man inte använder rätt ord så kan ju allt som en människa vill ha betecknas som jakt som föda, trygghet, uppskattning, bostad, kläder mm. Man ser ofta att idrotts- män och kvinnor jagar rekord men förför inte eftersträvar? Glidningen gör ordet "jaga" och "jakt" en helt fel framtoning. Jakt betyder döda djur och ingenting annat.

Jag läser just nu en bok "Sapiens - en kort historia över mänskligheten" av Yuval Noah Harari (Natur & Kulturs förlag) där författaren diskuterar den förhistoriska människan som började uppträda som art mellan 150 000 - 200 000 år sedan. Författaren tar upp människans möjligheter jaga och menar, liksom andra antropologiska källor ( se t ex min bok "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter") att människan inte kunde jaga förrän  för 40 000 - 50 000 år sedan då pilbågar och spjut var av sådan klass att de gick att jaga med. Innan dess hade människan varit den som sist kom över till djuret som lejonet, sjakalen, hyenan och gamarna hade kalätit och bara lämnar benen kvar. Här fick dock dessa människor en god näringskälla i benmärgen med dess fett som inte de andra djuren kunde tillgodogöra sig. Man har funnit många krossade ben som inget annat djur skulle ha möjlighet att åstadkomma. Att dessa ben också setts på platser där man ser att människor har levt bekräftar också detta. För övrigt bestod 80 % av födan av rötter, nötter, frön, insekter, musslor  och liknande. Detta födomönster bibehölls ända tills jordbruket infördes för ca 10 000 - 12 000 år sedan.

All denna kunskap visar att jakt inte är något "medfött" eller "genetiskt" utan en tradition som numera är helt onödig och enbart ett nöje som är ett djurplågeri med den stress och skarpskjutning som alltid ingår i alla jaktsituationer.

Läs boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www..jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppem Jaktkritikerna.

Inga kommentarer: