tisdag 24 januari 2017

Jaktkritik

Jag har under senare tid blivit intresserad av Viltvårdsfonden som delar ut pengar till olika organisationer (se nedan) för att de ska bedriva upplysningsverksamhet inom vissa områden. Dessa områden listan nedan. 
De olika organisationerna är följande och här finns också summorna som organisationerna erhåller. Men kan tycka att nära 60 miljoner kronor till de båda jägareförbunden sticker i ögonen då det inte finns en enda förening eller organisation som har en annan åsikt om jakt finns representerad. Jag under vad Naturskyddsföreningen gör av sin 400 000 kr.
När man diskuterar detta med jägare så framhålls alltid att det är "deras" pengar i form av viltvårdsavgift som de som jagar måste betala och som sedan staten återför till jägarna. Det är i och för sig rätt att jägarna måste betala en viltvårdsavgift men någon kompensation är väl rimligt när de tar av alls vår egendom (om man kan beteckna vilda djur som egendom). Djuren är illa fall inte jägarnas även om många jägare ser det så.
Fördelade medel ur viltvårdsfonden 2015
Svenska Jägareförbundet52,0 mkr
Jägarnas Riksförbund  7,0 mkr
Naturvårdsverket 25,0 mkr
Polisen36,7 mkr*
Länsstyrelser  0,4 mkr
Statens veterinärmedicinska anstalt  3,1 mkr
Svenska Naturskyddsföreningen  0,4 mkr
Alltnog Viltvårdsfonden används inte bara till "information" (jag sätter ordet inom parantes) då den ju är helt ensidig och bara från jägares synpunkt, utan Viltvårdfonden delar ut pengar till olika forskningsprojekt. (kan ses på Naturvårdsverkets hemsida). Det är mycket pengar närmare 21 miljoner kronor men många projekt pågår under flera år. Tillsamman med utbetalningen till "informationsinsatser" delas det ut ca 125 miljoner Eftersom den summan inte betalas ut varje år beroende på mångåriga forskningsprojekt gissar jag att varje jägare får betala ca 450 kronor till Viltvårdsfonden för att få jaga. Jag räknar då med att det är 250 000 som skaffar sig jaktkort. Summan är ju minimal i förhållande till andra utgifter som jägarna måste lägga ut för att ha nöjet att jaga. Se jag till mig själv är denna summa ungefär som en av mina föreningsavgifter och då är jag med åtminstone sju olika föreningar. 
Det är för mig oförklarligt varför Svenska Jägareförbundet ska ha nästa hälften av pengarna som Viltvårdsfonden delar ut. Deras position "otidsenligt" som Naturvårdsverket skrev i ett remissvar till en statlig utredning för att antal år sedan.
När kommer Svenska Jägareförbundet att mista sitt "allmänna uppdrag som de fick 1938? Det är andra tider nu!

Köp boken "jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter. Finns på vår hemsida www.jkatkritik.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer: