fredag 6 januari 2017

Jaktkritik

I början på veckan meddelade radion Eko varje dag hur många vargar som skjutits. Enligt min mening så var det fullkomligt onödigt. Det är ingen tvekan om att jägarna ser till att de 24 vargarna dödas så fort som möjligt. Vargar är , vad jag förstår, många jägares hatobjekt.
Vargarna är ju verkligen en droppe i havet när det gäller jakten i Sverige. Trots den höha skadeskjutningsprocenten som visades vid 2015 års vargjakt är det ju en obetydlig del av de vilda djuren. De mer än 1 miljon djur som dödas varje år i Sverige i jakten skadeskjuts mer än 100 000-tals och de tiotal som drabbas i vargjakten är ju en bagatell.
Nu vet jag naturligtvis att vargjaktens kontrovers beror på att vargen är utrotningshotad. Det är märkligt att inte EU sätter stopp för vargjakten. De 300 - 400 vargar som riksdagen beslutat ska finnas i Sverige är det ingen genetiker som godtar för en population med gynnsam bevarande status. Detta antal vargar innebär att 15 - 20 par är de som får valpar och det är ett alldeles för lågy antal för att vargpopulationen ska kunna bevaras under all framtid. Det är inte bara inavel utan med den låga reproducerande populationen innebär det också att gener kommer att förloras genom slumpmässiga processer vilket gör att den genetiska variationen kommer att minska. Men till vargens beskydd finns det många föreningar med stora resurser WWF, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och "femtielva" andra vargföreningar och kan inte dessa stoppa vargjakten så tycker jag inte att Jaktkritikerna ska ägna tid åt denna fråga.
Men frågan är mer principiell. Varför tillåts jägarna jaga ett djur som jagas enbart för att djuret tar djur (älgar, rådjur) som jägarna själva vill döda?
Enligt Olle Liberg (Grimsö) så dödas 20 - 30 vargar i den skyddsjakt som tillåts. Dessutom dödar vargar genom att de påkörs av bilar och tåg. En gissning från min sida är att det är ca 10 st. Med licensjakten skulle detta innebära att 60 vargar dör varje år av andra dödsorsaker än den naturliga. Dessutom är väl 60 vargar det antal som de avlande paren får fram med tanke på att alla valpar inte uppnår vuxen ålder.Jag undrar hur de som bestämmer kan tillåta licensjakt då vargstammen inte kan föröka sig med de stora dödstal som finns utanför den naturliga, normala.
Min tro att man liksom för lodjuret måste upphöra med licensjakten och enbart tillåta skyddsjakt på de vargar som orskara allvarlig skada.

Köp bolen "Jaktkritik - essäer och bloggar om jacken avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer: