söndag 12 februari 2017

Jaktkritik

Jag har vid ett par tillfällen försök att få Dagens Nyheter att publicera följande insändare men DN anser tydligen att den inte är värd att visa i tidningen.
Om du vill använda insändaren direkt eller formulera om den i något avseende för att försöka få den publicerad i "din" tidning så är jag tacksam. En spridning av hur jakten påverkar viltet är självfallet alltid bra. Kan det uppstå en diskussion så mycket bättre.
Naturligtvis måste di skriva under med eget namn och adress. Här kommer min insändare.

Som jaktkritiker anser att jakten är Sveriges största djurskyddsproblem beroende på skadeskjutningarna. Om man bara tar den lägsta skadeskjutningsprocenten till utgångspunkt (14% som anges för älgjakten som jag tror är den "bästa" jakten; man skjuter på ett stort djur, med kula och har ett stort grupptryck på sig att inte kasta iväg ett skott eftersom det kan innebära att jakten måste avbrytas för eftersök och man förlora mycket tid) så blir det att 150 000 djur skadeskjuts varje då jakten dödar mer en en miljon djur varje år. 
Skulle slakterier såra och skada 100 000-tals djur innan de dödas skulle inga slakterier få finnas eller tolereras.
Jakt är en hobby och ett nöje för de som jagar. Ändå får jakten fortsätta trots att så gott som all jakt är helt onödig. Enligt jaktlagen får inte jakten utsätta djuren för "onödigt lidande". Eftersom jakten är onödig i de flesta fall borde jakten vara olaglig. 
Enligt min mening kan skyddsjakt vara befogad. Jag anser att älg- och vildsvinsjakt är skyddsjakt då älgar och vildsvin orsakar allvarliga skador på skog och åker och kan åstadkomma allvarliga trafikolyckor. Dessutom kan vissa näringar som renskötsel och fårskötsel orsakas allvarliga ekonomiska avbräck för ägarna då björn och varg kan angripa boskapen. Men det är alltså skyddsjakt som ska användas för att eliminera enstaka specifika individer. 
Jag vet att det finns personer som anser att en stor vargstam skulle kunna reglera älgstammen (och vildsvinsstammen?) till tolererbara nivåer men det skulle kanske innebära att vargstammen måste vara på 4000 - 5000 individer och det anser jag helt verklighetsfrämmande att riksdagen skulle tillåta när de inte ens kan acceptera en vargstam som skulle kunna anses ha en  gynnsam bevarandestatus på ett 1000-tal djur. 
Med tanke på det stora lidande som de vilda djuren utsätts för borde den onödiga jakten förbjudas.


Köp och läs boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå också med i Fb-gruppen jaktkritikerna

Inga kommentarer: