måndag 24 april 2017

Jaktkritik

I fredags hörde jag på Vetenskapsradion då de berättade att ett antal sälungar (kutar) hade tagit sig upp på land. Fenomeney är inte ovanligt men i år hade man tydligen fått fler rapporter än tidigare. Det framgick inte av reportaget hur mångamen Riksmuseet ville inte ha fler till sin obduktion då alla de undersökt hade dött av svält. Tre speciella fall nämndes men det måste alltså vara fler (5-10?).
Jag trodde då , förståss, att det var gråsäljakten som stört sambandet mellan kufarna och deras mödrar. Men det är troligen inte fallet då det enligt Naturvårdsverkets hemsida jakten ska börja i mitten av april och dessa fynd av kutar troligtvis gjordes före denna tidpunkt.
Men vad är det som stör så mycket att kufarna lämnar sina mödrar?Kan det var jägare som är ute och rekognoscerar? Nöjesbåtarna har väl inte ännu kommit i sjön.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

Inga kommentarer: