söndag 10 december 2017

Jaktkritik

Jag bor nära Hargs Bruk i norra Uppland. Som jag tidigare skrivit om har företaget slutat med att sälja jakt i sitt vilthägn och de sätter inte ut uppfödda gräsänder i sina viltvatten. Trots att Hargs Bruk i många år har förlorat pengar på denna försäljning av jakt har de först nu slutat med detta. De har i stället besluta att satsa på sin köttproduktion och ska utöka hjorden med ca 200 kor. Bruket producerar ekologiskt kött vilket är så bra som det går när det gäller köttproduktion.
Alltnog fick jag höra i dag att den norrman som arrenderar jakten på Hargs ägor betalar 170 000 kr per år för jakten. Det finns förvisso många vildsvin här omkring och några 100-tal skjutna är säkert ingen match att få tag i. Men hur kan det vara värt 750 000kr? Hur kan någon betala så mycket för nöjet att sitta i ett torn och vänta på att svinen ska komma fram till foderautomaterna och sedan panga på några stycken som står och äter ca 50 m bort? Det övergår mitt förstånd. Hargs ägor är stora och det kanske finns marker med god tillgång på älg och rådjur men de marker jag känner till , kanske 1,5 x 1,5 mil är varken älg eller rådjur speciellt vanliga. Jag känner till flera områden med större tillgång. Men med tanke på vad jag ser här omkring med en mängd nya jakttorn tycks det som om jakten ska  bedrivas häromkring just på vildsvin. Inte mig emot. Vildsvinen är många och gör stor skada på ängar och i trädgårdar som mer och mer omgärdas av el-stängsel.
Men det är helt klart att våra resurser är ojämnt fördelade i vårt samhälle. Men det är ingen nyhet även om man bli upprörd när man blir påmind.

Bli medlem i föreningen www.jaktkritikerna.se

Inga kommentarer: