söndag 28 januari 2018

Jaktkritik

Plikt, egenintresse, etik och moral.
Jag har just läst Göran Rosenbergs "Plikten, profiten och konsten att vara människa" (Bonniers 2003). Jag vill först säga att jag anser Göran Rosenberg vara en av Sveriges få intellektuella. Han resonerar och kan försvara sina ståndpunkter på ett klart och från ett ofta humanistiskt perspektiv. Till skillnad från många andra som bara kan se världen ur sina politiska perspektiv.
Den här boken handlar självfallet inte om jakt och ordet nämns bara i förbindelse med "profitjakt". Men Rosenberg sätter några gånger människan i motsats till djuren. Djuren har de fysiska och psykiska resurser som de behöver men människan har det inte. Vi har psykisk instabilitet med depressioner, missbruk, aggressivitet som skapar våld och hat. Vi har en egocentrism och en egenkärlek som yttrar sig i oförståelse för andra människor och främlingshat. Detta i sin tur ger upphov till inbördeskrig, folkmord och tyranni. Människan är ju  den enda art som satt dödandet av sin artfränder i system. Klart är ju också att människan har den högsta hjärnkapaciteten och med sina händer kan  skapa verktyg av alla de slag till skillnad från djuren. Men att värdera detta tycker jag inte ska ske. Detta kanske inte heller Göran Rosenberg tänker sig men då är det också onödigt att påpeka de skillnader han framhåller. Boken handlar alltså inte på något sätt om jakt men jag har funnit den mycket lärorik för de resonemang om plikt, profit, etik och moral som den handlar om.
Göran Rosenberg frågar sig; varför gör vi saker som vi inte har en personlig nytta av? Eller varför gör vi saker av plikt? Svaret är att vi gör det för vi tillhör ett samhälle en gemenskap. Detta till skillnad från vårt egoistiska handlande för profiten, vinsten eller egenintresset. Det är detta som oroar Göran Rosenberg; vi ser bara till oss själva. Det bildas ett "socialt tomrum  som uppstått mellan historiens mest undflyende samhälle och historiens mest ensammaste individer."
Det är här jag kan koppla ihop jakten och egoismen. Jakten är enbart ett egenintresse. Detta bekräftas också då man frågar jägarna själva varför de jagar. De framhåller naturupplevelser, komma hem till hembygden, vara tillsammans med kompisar, spänning och "få kött" kommer först på åttonde plats. Att den rena vinsten av jakten, köttet, är så betydelselöst visas av när kungen var tillsammans med sina kompisar och jagade fasaner i Ungern (?) så fick de skjuta fasanerna ligga kvar "då de var fulla av blyhagel" och oätliga. Byborna nära jaktplatsen fick bäst de kunde ta hand om fasanerna. (ur "Den motvillige monarken av Thomas Sjöberg). Jan Danielsson (Mitt i naturen) hittade en gång skjutna ripor under en sten vilket tyder på att lämnandet av små byten inte är ovanligt.  Jakt har alltså inget med plikt att göra. När mer än 60% av svenska folket inte accepterar jakt enbart för nöjes- och spännings skull så har jakten inget intresse för samhället ( svenska invånare). (ur en enkätundersökningen gjord  av SLU i Umeå).
Ytterligare begrepp som Göran Rosenberg tar upp är etik och moral. Begreppen är liktydiga men jag tycker han gör en viktig distinktion mellan dessa begrepp. Etik är följande av regler. Jägareförbundet framhåller alltid att jakt ska vara etisk. Alltså följa jaktlag och jaktförordning. Moral har med samvete att göra. Det är självklart att etiska regler ska följas men varför utsätter sig jägare för risken att skadeskjuta ett djur som självklart orsakar lidande? Det finns en del jägare som slutar med sin jakt beroende på att deras samvete inte tillåter vidare djurplågeri men varför inte alla?
   

Inga kommentarer: