tisdag 20 mars 2018

Jakt är obiologisk och skadlig

När jag för några dagar sedan tog upp de stora nackdelar som fåglar utsetts för vid jakt, tog jag inte upp den mer övergripande nackdelen med jakt för alla djur som jagas.
Jakt sker slumpmässigt då jakten dödar både djur som skulle ha överlevt och reproducerat sig men också naturligtvis djur som skulle dö utan att reproducera sig alltså oftast unga djur. Jakten förändrar alltså möjligheten för alla jagade djurstammar att bli bra anpassade för det liv de lever och i den miljö de lever i. Varför jag tar upp denna självklara aspekt är att jag läst en engelsk bok om fåglar där författaren menar att det dör så många fåglar i tidig ålder att den reducering som jakten innebär spelar ingen roll. Det är sant att små tättingar har stora kullar och att kanske 70% av ungarna dör den första vintern. Nu jagas ju inte små fåglar som mesar utan däremot andra som är mer långlivade som tjäder, orre och andra höns- och andfåglar och gäss. Där är det med mycket stor sannolikhet att   även äldre fåglar död i jakten.
Vad spelar det för roll? Jo, dessa fåglar har visat sig klara kanske flera vintrar och undgått blivit tagna av rovdjur. Deras anpassning har alltså varit bra. En del personer , även med professors namn, tycks anse att det inte spelar någon roll vilken individ som överlever. Så är det naturligtvis inte. Den eventuella individ som skulle kunna överleva om en annan individ dör ("den enes död den andras bröd") gäller inte. Antag att födan är knapp och att det finns en konkurrens mellan olika individer så kommer den sämre anpassade individen är dra det kortaste strået. Individer är inte lika.
Ett typiskt exempel på hur jakten förstört och totalt förändrat en djurpopulation är den svenska älgstammen. Här finns ingen naturlig balans utan älgstammen har en mycket skev åldersfördelning och  könskvoten är helt förändrad så att det finns tre kor på en tjur. Självfallet vet jägarkåren om detta. Men när jag läser om den jägaren som aldrig på 10 år skjutit en älg sköt sin första då det kom en tiotaggare framför honom. I samband med SCA-skandalen vittnade den förre VD för Nordea (Clausen?) skrattande om att han fått skjuta en tolvtaggare på en av dessa jaktresor. När troféjakten har så stor betydelse för jägare så har jag inte mycket hopp om att älgpopulationen kommer att bli normal   någonsin.
Nu skjuts väl inte fåglar för att få troféer men jag är övertygad om att ingen population mår bra av jakt. Speciellt är den sena jakten på senvintern skadlig. Fågelstammarna blir bara sämre genetiskt.

Inga kommentarer: